Być Niepokalanej

Ileż piękna kryje się w tych słowach: "być Niepokalanej".