Być dla innych

Maryja Panna oddała samą siebie i dała nam to, co bardziej kochała niż własne życie, swego Syna, Jezusa. Dała nam Jezusa, ponieważ kochała nas prawdziwie. To właśnie miłość sprawiła, że nie bacząc na cierpienia z tym związane, oddała swojego Syna, aby nas zbawił. Jej miłość była miłością szczerą i dlatego była miłością ofiarną. Kto miłuje, oddaje swoje życie. Maryja nas kochała jak własne dzieci i dlatego jest dla nas Matką.

Pani zaangażowania, udziel nam mocy oddania siebie bez zastrzeżeń dla tych, którzy nas otaczają!