Budowanie Królestwa Bożego

Całe życie Maryi Panny było skoncentrowane na pełnej współpracy w misji zbawczej Syna.

Jej cierpienia, doświadczenia i udręki, jak również Jej radości i chwile intymnego życia w domu w Nazarecie, wszystko to przeżywała Maryja jako przygotowanie się Jezusa do przyszłej działalności zbawienia ludzi.

Stawiać czoło wszystkim przeciwnościom, niezgodnym z wolą Bożą, jest sposobem współpracy z Odkupicielem w ulepszaniu świata. Bóg chce zbawić świat przy dobrowolnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. My, chrześcijanie, jesteśmy szczególnie powołani do tego, abyśmy byli wielkodusznymi współpracownikami w dziele Bożym.

Maryjo, spraw, abyśmy byli dobrymi współpracownikami w budowie Królestwa Bożego!