Budować Chrystusa

Wyrzekając się własnego "ja", przygotowujemy się, aby Chrystus w nas budował siebie. Tak, mój bracie, budować w nas Chrystusa oznacza budować wspólnotę, a budować wspólnotę oznacza budować Chrystusa.

Tak wspólnota, jak i Chrystus wymagają, abyśmy "wyszli sami z siebie" i oddali się bliźnim i żyli dla wspólnoty. Żyć dla wspólnoty, zamienia się automatycznie w życie dla Chrystusa.