Boża Rodzicielka

Słowa ludzkie nie są w stanie opowiedzieć,
kim jest Ta, co stała się prawdziwą Matką Boga.

Ona jest istota tak wzniosłą,
że trzeba by pojąć, kim jest Bóg,
aby zrozumieć kim jest Matka Boża.

św. Maksymilian M. Kolbe