Bogu podoba się serce czyste

Bogu podoba się serce czyste. W wypowiedzi zawartej w Piśmie św., chce On wyrwać nam serce z kamienia i dać nam serce z ciała, wrażliwe na miłość, która oczyszcza i czyni wszystko nowym. W odpowiednim czasie Bóg wysłał swojego Syna, za pośrednictwem Maryi, aby occzyścić nas z grzechów i uczynić z nas swoje dzieci, przez działanie Ducha Świętego. Syn i Matka, w zamierzeniach Bożych występując razem, stwarzają nową ludzkość, nowego człowieka o czystym sercu.

Maryja była Matką czystego Serca, pełną łaski, Niepokalanie Poczętą. Jej osoba niesie z sobą światło i piękno. Jej macierzyńska obecność jest wezwaniem do oczyszczenia serca i stworzenia nowego ducha.

Ciesz się, Dziewico Chwalebna, wśród wszystkich najpiękniejsza.

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, módl się za nami do Chrystusa.