Bogata w duchowe dary

Maryja była uboga i żyła skromnie, nie posiadała ani nie pragnęła majątku. Maryja nie posiadała majątku ziemskiego, ale była bogata w dary duchowe.

Ta prawda uczy nas, że skala wartości zawarta w Ewangelii nie pokrywa się ze skalą wartości istniejącą w tym świecie. Byłoby wskazane, abyśmy od czasu do czasu, porównywali naszą własną skalę wartości z tą, jaką ukazuje nam Chrystus w Ewangelii, a którą Maryja żyła w całej swej wierności.

Maryjo, powołana przez Boga, aby być Matką, byłaś i jesteś "pełna łaski". Spraw, abyśmy bardziej cenili potrzebne nam dary, których Bóg nigdy nam nie szczędzi