Bóg nie dba o schematy

Człowiek szuka Boga, aby się Nim "wysługiwać" i kiedy mu już nie jest potrzebny, zapomina o Nim. Bóg zbliża się do ludzi Mu "obcych", do tych, co jeszcze nie mają o Nim rozeznania, czyniąc Go własnym "obrazem i podobieństwem".

Bóg nie dba jednak o schematy i "umieszcza" człowieka na planie "ryzyka wiary". Odpowiedzią człowieka była jednak nienawiść. Jezus był kimś "obcym", kimś, kto "zakłócał" spokój i fałszywe bezpieczeństwo w obliczu Boga.

Jezus został odrzucony przez swoich. Niech cię zatem nie dziwi, że ty także możesz doświadczyć tego odrzucenia, nie tylko swojej własnej osoby, lecz także ewangelicznego orędzia zbawienia, które ukazujesz w swoich działaniach jako apostoł Pana Jezusa.