Błogosławiona ponad wszystkimi

"Jeśli Bóg napełnia łaskami swoje dobre sługi, jakich darów udzielił swojej Matce? Czyż nie będą one nieporównanie wyższe od tych, udzielonych swoim sługom? To jest oczywiste.

Jeśli Piotr został nazwany błogosławionym, czyż nie nazwiemy Błogosławioną ponad wszystkimi Dziewicę, z której narodził się Ten, którego Piotr wyznawał?

Św. Paweł jest nazywany naczyniem wybranym; jakimż naczyniem więc jest Matka Boga? O, Dziewico Najświętsza, jakich bym Ci nie przypisywał przymiotów i przywilejów, pozostanę zawsze daleki od prawdy". Bazyli z Seleucji

Święta Maryjo, pełna wszelkich łask, spójrz na nas miłosiernie.