Błogosławiona między niewiastami

Maryja jest Niewiastą. Jest błogosławioną między wszystkimi niewiastami. W Niej Bóg wywyższył niewiasty do wymiarów nieprawdopodobnych. W Maryi Ewangelia przeniknęła kobiecość, odkupiła Ją i wywyższyła.

Maryja jest gwarancją niewieściej wielkości, ukazuje specjalny sposób bycia kobiety, z tym powołaniem do bycia duszą oraz poświęceniem, nadającym ciału ducha, a duchowi ciało.

Matko dobroci, prosimy Cię, abyś wzięła w opiekę i szczególną troskę te kobiety, w których godność nie została uznana lub została zniszczona czy poniżona.