Błogosławimy Twoje imię

Błogosławimy Twoje Imię, z naszego ludu Niewiasto, zwyciężająca w walce. Niewiasto, przez Twoje ubóstwo Bóg dokonuje rzeczy wielkich.

Pokorna Niewiasto wiary zaangażowanej, Twoje "tak" miłości i poświęcenia przynosi na świat Życie.

O, Ty słodka Matko Boga i ludzi, my, Twoi synowie, prosimy Cię, daj, abyśmy się miłowali jak bracia.

Święta Maryjo, w godzinach próby, naucz nas pokonywać nasze różnice i zapominać o naszych urazach.