Bądź wola Twoja

"Bądź wola Twoja" - było odpowiedzią, jaką dała Najświętsza Panna Bogu, poddając się nieskończonej i doskonałej woli Boga.

Od tego czasu Jej życie kierowało się pragnieniem Boga, nawet wtedy, gdy było to związane z ofiarą. Odmawiając "Ojcze nasz", prosimy Boga, aby się spełniła Jego wola i tym samym oddajemy się bezwarunkowo w ręce Ojca Niebieskiego. Nigdy nie będziemy tego żałować, ponieważ nigdzie nie będziemy się czuć lepiej niż w ramionach Ojca.

Pani nasza, przez Twoje pośrednictwo oddajemy się w ręce Boga Ojca, aby wypełniać Jego wolę.