Bądź światłością

 Jakże wielka jest odpowiedzialność mas, powołanych przez Pana, abyśmy byli światłością. A my... jakże często jesteśmy raczej ciemnością. Jesteśmy przeznaczeni do tego, aby pomagać bliźnim, aby oni nie upadali. Ale jakże często jest odwrotnie: przez zły przykład popychamy ich do upadku. "Przewodnicy ślepi", ponieważ dobrowolnie zamykamy oczy. "Przewodnicy ślepi", gdyż z naszej winy nie znamy drogi prowadzącej do Boga. "Przewodnicy ślepi", ponieważ nie idziemy prawdziwą drogą prowadzącą do świętości.