Świętego Andrzeja Apostoła, święto

W słowach Chrystusa: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" - ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary.

Apostołowie są powołani, by dać świadectwo.

Ten, kto spotyka Jezusa, doświadcza Jego obecności w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Przyprowadza ich do Jezusa. Tak jak św. Andrzej - pierwszy wezwany. Świadectwo w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne.

Apostoł to ten, który odpowiada na wezwanie Jezusa, jest obdarowany spojrzeniem Jezusa: "Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci".

niezbednik.niedziela.pl