Apostoł

Jesteśmy apostołami Pana Boga. On nas posłał na świat z misją, abyśmy ukazywali Jego Syna. Lecz jeśli jesteśmy apostołami, musimy żyć jak apostołowie i występować jasno wobec świata jako prawdziwi posłańcy Jezusa Chrystusa.

Apostoł nigdy nie będzie się bał wypełniania swojego zadania. Jest apostołem Ewangelii, a Ewangelia musi być głoszona wszystkim i we wszystkich okolicznościach, i ze wszystkimi konsekwencjami.

My jesteśmy tylko "tłumaczami", pośrednikami między Jezusem Chrystusem a dzisiejszym światem. Jesteśmy zobowiązani do przekazywania tego, co On powiedział tej swojej "małej trzódce" Apostołów, ale co było przeznaczone dla wszystkich ludzi, w każdym czasie i w każdym miejscu.

Wszystko to mamy powtórzyć w naszym własnym języku, ukazać ewangeliczne światło w naszej aktualnej rzeczywistości. Jeśli chcemy zbawiać dzisiejszy świat, musimy czuć tak, jak on czuje, muszą nam doskwierać jego udręki i niesprawiedliwości, jakich doświadcza. W ten sposób będziemy prawdziwymi prorokami Jezusa Chrystusa i w Jego Imię będziemy przepowiadać Ewangelię.