Andrzej z Krety, św.

Św. Andrzej z Krety, metropolita Gortyny, działał na Krecie. Zmarł ok. 740 roku. Jest autorem pięknego kanonu dla uczczenia narodzenia Matki Bożej oraz czterech homilii maryjnych - jednej na Zwiastowanie i trzech na Zaśnięcie.

Kanon św. Andrzeja z Krety, zwany również pokutnym, to jeden z najwspanialszych tekstów liturgicznych prawosławnej cerkwi, będący pokarmem duchowym każdego chrześcijanina. Czytanie kanonu w prawosławnej cerkwi rozpoczyna się na początku Wielkiego Postu w czasie poniedziałkowego wielkiego powieczeria, a kończy w czwartek.

Z homilii na Zwiastowanie NMP

Bądź pozdrowiona, Pan z Tobą!

Witaj przyczyno radości, dzięki Tobie zgładzona została kara, a w jej miejsce przyszło usprawiedliwienie!

Witaj, prawdziwie błogosławiona, witaj przesławna, witaj, wspaniała świątynio chwały!

Witaj, święty pałacu Króla, witaj komnato, w której Chrystus poślubił ludzką naturę, witaj, przed narodzeniem wybrana przez Boga, witaj pojednanie Boga z ludzkością, witaj skarbie nieśmiertelnego życia, witaj, od nieba wyższe mieszkanie chwały Słońca, witaj, miejsce nieogarnionego Boga, święta ziemio dziewicza, z której nowy Adam posłużył się niepojętym Bożym stworzeniem, by zbawić starego, witaj święty zaczynie Boży, którym skropiona cała ludzkość i w nim z jednego ciała Chrystusa ukształtowana w chleby złączyła się w jedno cudowne ciało!

Bądź pozdrowiona, Pan z Tobą, który powiedział: "Niech się stanie światłość, niech się stanie firmament" i inne Jego twórczej wielkości dzieła.

Witaj Rodzicielko niewypowiedzianej radości, witaj nowa arko chwały, na której spoczął Duch Boży! Arko, w której Ten, co z natury jest święty, w dziewiczym warsztacie natury we wcieleniu w przedziwny sposób zebrał sobie uświęcenie nowej chwały - nie przestając być tym, czym nie był, gdyż jest dobry!

Witaj złota krużo, nosząca Tego, który uczynił słodką mannę, który niewdzięcznemu Izraelowi wytoczył miód ze skały!

Witaj, zwierciadło wiadomości, w którym sławni prorocy wyrazili mistycznie niezwykłe zniżenie się do nas Boga!

Witaj czysta szybo, przez którą ci, co w smutnym cieniu grzechów byli otoczeni cieniami, wschodzące z nieba z chwałą przyjmując Słońce sprawiedliwości, dziwnie zostali oświeceni!

Witaj, chwało wszystkich proroków i patriarchów i najprawdziwsza tłumaczko niezgłębionych prawd Bożych!

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • porthodox.fm - Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety