Aktywna obecność Boga

Jeśli studiowalibyśmy chemię miłości, poznalibyśmy substancje, które ją tworzą, elementy wchodzące w jej skład. Istnieje chemia nadprzyrodzona, która przemienia rzeczy na ziemi i zamienia je w rzeczywistość niebieską.

 W Najświętszej Maryi Pannie zasadniczym i przeważającym elementem, który stanowił o Jej miłości była aktywna obecność Boga. Rzeczywiście, nawet miłość, jaką darzy Ona wszystkich ludzi, nie jest niczym innym, jak tylko odniesieniem i rozszerzeniem Jej miłości do Boga.

My kochamy naszych bliźnich z powodu ich godności, jako osoby, i to jest bardzo dobre, lecz jeśli kochamy naszych bliźnich z racji miłości do Boga, nasza miłość nabiera głębszej jakości i osiąga jeszcze większy horyzont.

Matko najmilsza, módl się za nami, Twoimi dziećmi, abyśmy kochali jedni drugich taką miłością, jaką Bóg nas miłuje.