Aktualizować Jezusa w świecie

 Jezus przyniósł Dobrą Nowinę, o Królestwie Bożym, lecz teraz, w dzisiejszym świecie, chce to czynić przez twoje pośrednictwo.

Dzisiejszy świat musi się zbawić przez Jego Ewangelię, lecz przekazywaną przez ciebie, głoszoną przez ciebie. Na szczęście jest to twoje powołanie i "po to przyszedłeś": aby aktualizować Jezusa Chrystusa, uobecniać Go tu i teraz, dla tych ludzi, żyjących w tym samym świecie, w którym ty żyjesz.