Akt heroicznej ofiary

Pokora i służebność są największymi wyróżnikami duchowości Jezusa. Największą usługę jako wyraz największej miłości spełnia ten, kto oddaje swoje życie za drugich.

Jednym ze sposobów umierania jest akt heroicznej ofiary - jak żołnierz, który poświęca swoje życie w obronie ojczyzny, lub jak kapłan, który pada od kul plutonu egzekucyjnego z powodu dochowania wierności kapłańskim zobowiązaniom.

Lecz istnieje także inna forma umierania: powolnego, kropla po kropli, dzień po dniu, chwila po chwili, spalając się w wykonywaniu monotonnych i długotrwałych obowiązków.