Więź z Maryją

Nasza więź z Maryją prowadzi nas nieomylnie do zjednoczenia z Bogiem: Bogiem Ojcem, z którym dzieli płodność, Synem Bożym, któremu się poświęca bez zastrzeżeń, Duchem Świętym, który napełnia Ją miłością.

Modlić się do Maryi, oznacza modlić się do Boga, rozmawiać z tym Bogiem, Jedynym w Trójcy, który przepełnia całkowicie Jej Niepokalane Serce.

Maryja jest przeniknięta Bogiem. Kto zbliża się do Niej, nie może nie odczuwać bliskości Boga.

Panno chętnie słuchająca natchnień Ducha Świętego, spraw, abym nigdy nie sprzeciwiała się temu, czego Bóg chce dla mnie.