Całkowite zwycięstwo nad grzechem

Niepokalane Poczęcie, pełnia łaski, brak grzechu osobistego i nieładu moralnego, Wniebowzięcie - są w Maryi owocem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Odkupiciela.

W Maryi ujawnia się całkowite zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym znaczeniu Maryja jest "odkupiona w sposób nadzwyczajny" (KK 53).

Każdy przywilej Maryi wskazuje z Jej strony na odpowiedź : w pełni "tak" Słowu bożemu i pod tym względem Maryja jest Wzorem Kościoła.

Historia naszego życia chrześcijańskiego mogłaby nosić tytuł: Historia "tak" nigdy nie odwołanego.

Nasza Pani odpowiedzi "tak" na zawsze, udziel nam zawsze nowej wierności dla Ewangelii Jezusa Chrystusa.