Życie w Prawdzie

«Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają... Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz»
J 10,15-16

Starać się o zjednoczenie chrześcijaństwa - jeden z celów Rycerstwa Niepokalanej - ale jak to zrobić?

Ale... Za jaką cenę? Drogą ustępstw, kompromisów, dobrych stosunków z innowiercami? Za cenę prawdy?

Po pierwsze, być zjednoczonym z Prawdą - oto Droga i Życie. Resztę do tej Prawdy trzeba dostosować i nią żyć...