Zasłuchani w Słowo

«Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie»
J 2,5

Jak słudzy, na weselu w Kanie Galilejskiej, posłuchali Maryi, Matki Jezusa, tak my jesteśmy zaproszeni do zawierzenia Maryi i odkrywania w swoim życiu tego, czego oczekuje od nas Chrystus.

To w Kanie Galilejskiej bardzo bezpośrednio objawia się pośrednicząca rola Maryi i Jej skuteczne wstawiennictwo.

Podążajmy tą drogą, którą wskazuje nam sam Pan Bóg - drogą Maryjną.