Pełnia radości

«To wam powiedziałem..., aby radość wasza była pełna».
J 15,11

Tylko prawdziwa miłość może zapewnić pełną radość.

Prawdziwa radość to nie wesołkowatość, albo rozśmieszanie widzów czasem całkiem żałosnymi skeczami, które jednych bawią, a innych obrażają czy poniżają...

Prawdziwa radość wypływa ze szczerej miłości bliźniego - miłości na miarę Chrystusowego Krzyża.

Czy potrafię tak kochać? Tak kochać, by osiągnąć pełną radość?