Pasterz i Brama

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
J 10,14

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia.

Chrystus w Ewangelii porównał siebie do bramy prowadzącej do owczarni. Jest On więc Jedynym Pośrednikiem i naszym Pasterzem.

A Maryja? Jest Tą, która prowadzi do Bramy, aby nikt nie wdzierał się inaczej, jak tylko przez Tego, którego Bóg uczynił Panem i Mesjaszem.