Ochłapy

«Beze Mnie nic nie możecie uczynić».
J 15,5

Trwać w Chrystusie, to trwać w Jego Kościele - to rozpoznawać pełnię Jego łask, które udziela najobficiej w Sakramentach Świętych.

Poza Kościołem nie ma "pełni łaski" - są tylko jakieś "ziarenka" prawdy, łaski, jakieś ochłapy...

Ale czy potrafię czerpać obficie z tej pełni łask w Kościele? Czy jestem bogaty łaską? A może jestem bardziej biedny niż ten, który karmi się ochłapami łaski poza Kościołem?