Miara miłości

«...byście się wzajemnie miłowali».
J 15,12

...miłowali, a nie wykorzystywali.

Kiedy patrzymy na miłość z perspektywy opłacalności, wtedy miłość staje się narzędziem handlu, rachunkiem zysków i strat.

O nie taką "miłość" Chrystusowi chodzi...

A o jaką? Taką, jaką On nas umiłował i... poszedł na krzyż... za tych, którzy Go oskarżają, znieważają, odrzucają - za tych także.

Czy ja potrafię tak kochać?