Kto jest wiary godny?

«Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec»
J 10,25-26

Nie politycy, ani partie polityczne,
nie prezydenci, ani medialni celebryci,
nie aktorzy i muzyczne idole,
nie telewizyjne "autorytety", "znawcy" i "eksperci",
ani internetowi blogerzy, vlogerzy, tweeterzy...,
ani żadne rzeczy, które tutaj są...,
ale tylko Ten, który życie za Ciebie oddał
jest WIARY GODNY!