Ucieczka grzeszników

"Ucieczko grzeszników" - odzywa się Kościół do Najświętszej Dziewicy, ponieważ Maryja troszczy się o grzeszników, szuka ich, wzywa i oczekuje, i przyjmuje tych, którzy się do Niej uciekają. Przyjmuje ich z macierzyńską dobrocią i współczuciem.

Leczy ich duchowe rany, oczyszcza z grzechów, dając im odczuć boleść, jaką czuje syn oddalający się od Ojca oraz żal i nawrócenie, które z powrotem przyprowadzają go do Niego.

Owocem troski dobrej Matki jest nawrócenie się synów, zmiana ich życia i zbawienie.

Panno, królująca w niebie blisko Boga, przemień nasze serca i dokonaj naszego szczęśliwego powrotu w ramiona Boga Ojca.