Miłosierdzie przez Maryję

Wielu świętych potwierdza to, że gdy Bóg włączył Maryję w dzieło zbawienia, zarezerwował dla Niej wykonywanie dzieła miłosierdzia.

Ponieważ Maryja jest Matką, a właściwością matki jest dobroć, miłosierdzie i przebaczenie, Maryja zawsze przekazuje nam przebaczenie Boże. Kiedy Boże miłosierdzie rozlewa się na nas, Maryja jest wtedy obecna i poprzez Nią dochodzi do nas miłosierdzie jako matczyna czułość.

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie i słodyczy nasza, nadziejo nasza, witaj... Zwróć ku nam Twoje miłosierne oczy!