I Niedziela Adwentu

  • Jr 33,14-16
  • 1 Tes 3,12 - 4,2
  • Łk 21,25-28.34-36

Rozpoczyna się okres 4 tygodni adwentu, oczekiwania przed uroczystością Bożego Narodzenia. Czas metanoi, dobrych postanowień, aby przygotować serce na przyjście Jezusa. To czas oczekiwania pełnego nadziei, któremu przyświeca Niepokalana, i czas radości z przyjścia Mesjasza. Czas dziękczynienia Bogu za Jego wcielenie. Na spotkanie z Panem idziemy z Maryją. Ona jest Jutrzenką naszego Adwentu.

We wszystkie dni Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawiana jest o wschodzie słońca Msza święta o Matce Bożej, zwana roratnią lub roratami.

Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów Rorate caeli desuper ("Spuśćcie rosę niebiosa").

Na roraty ludzie przynoszą świece lub lampiony. Świecę roratnią, zapalaną podczas Mszy roratniej, przyozdabia się niebieską wstążką.