Kalendarium
 • W rękach Maryi
  09.08.2022

  W rękach Maryi

  Nasamprzód i potem, i na końcu zawsze dochodzimy do tego jednego: starajmy się co dzień, co chwila bardziej stawać się Jej, coraz doskonalej, coraz spokojnie z coraz większą ufnością i zaufaniem pozwolić się Jej prowadzić przez to wszystko, co Ona i w nas samych, i dokoła nas względem nas dopuszcza, by tak stawać się coraz doskonalszym narzędziem w Jej niepokalanych rękach.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Znak miłości Bożej
  10.08.2022

  Znak miłości Bożej

  Uczucia nie są nieomylnym znakiem miłości Bożej,
  ale praca i cierpienie ochotne dla Pana Boga
  okazują jej istnienie.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga
  11.08.2022

  Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga

  Przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień, bo nie ma racji do smutku.

  Czyż Opatrzność Boża nie kieruje światem? Czy może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił?

  Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia dla dobra naszego. Stąd i Twoje cierpienia (...) nie powinny Ci odbierać pokoju, ani trapić.

  Zło mieszka jedynie w woli. Jeżeli wola chce dobrze, to chociażby nie wiem co wbrew tej woli się działo, to ona za to nie odpowiada. Trapienie się w tych wypadkach drażni jeszcze bardziej nerwy i przyczynia się do tym większych zaburzeń.

  – Więc pokoju, dużo, bardzo dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na Wolę Bożą, Wolę Niepokalanej we wszystkim.

  Nie pragnijmy ani mieć więcej czasu ni mniej, ani innego zajęcia niż mamy, ani też innego miejsca niż to, gdzie nas Opatrzność Boża umieściła.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ona pomaga
  12.08.2022

  Ona pomaga

  Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą.

  Droga chwały, to droga krzyża.

  Matka Najświętsza z nami,
  Ona nam zawsze pomaga.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Czyń, co masz czynić
  13.08.2022

  Czyń, co masz czynić

  Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych;
  tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Źródło pokoju
  14.08.2022

  Źródło pokoju

  Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą:
  robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności
  i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej.

  Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Królowa serc, Królowa miłości
  15.08.2022

  Królowa serc, Królowa miłości

  Nazywamy Ją Matką, ale matka ziemska nie jest wolna od ułomności, stąd też ustawy ludzkie zawierają miejsce o prawach dzieci wobec rodziców; tymczasem ta Matka - to Matka bez skazy, niepokalana, i jakiekolwiek zastrzeżenie ze strony dziecka sprawiłoby Jej niewymowną przykrość i krzywdę, gdyż zawierałoby przypuszczenie, że nie jest niemożliwy w Niej choćby cień skazy. Owszem, Jej oddane dziecię pragnie, by Ona go używała i zużyła, pragnie się dla Niej wyniszczyć.

  Nazywamy Panią, ale pojęcie to oddala od serca matczynego.

  Zowiemy Królową, lecz i tu trzeba by dodać, że to Królowa serc, Królowa miłości. Jej prawo - to miłość, Jej potęga - to miłość matczyna.

  Te i podobne wyjaśnienia jednak, chociażby wnoszone bez końca, nie powiedzą jeszcze ani w części tego, co odczuwa dusza, Jej miłością trawiona.

  Ona doświadcza na sobie, że Niepokalana staje się coraz bardziej jej pod każdym względem i zdaje sobie sprawę, że to dopiero początki poznania Jej i pokochania.

  Bezpośrednio z Jej serca więcej zaczerpniesz wiedzy o Niej i bardziej się Jej miłością rozpalisz, niż ze wszystkich słów ludzkich, razem wziętych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • 16.08.2022

  Brak

 • Niepokalana
  17.08.2022

  Niepokalana

  Słowa ludzkie nie są w stanie opowiedzieć, kim jest Ta, co stała się prawdziwą Matką Boga. Sama z siebie jest wprawdzie tylko stworzeniem, ale z Boga jest istotą tak wzniosłą, że trzeba by pojąć, kim jest Bóg, by zrozumieć, kim jest Boża Matka.

  I jest Ona prawdziwą Matką Boga. To dogmat wiary. Matka nie zowie się i nie jest matką części dziecka, ani ojciec nie jest ojcem części, ale i ojciec i matka są rodzicami całego dziecka. Tak i Matka Najświętsza zowie się i jest Matką całego Jezusa, Boga-Człowieka, a więc i Matką Bożą.

 • Potęga Maryi
  18.08.2022

  Potęga Maryi

  By zrozumieć dokładniej, kim jest Niepokalana,
  trzeba koniecznie uznać całą swoją nicość,
  zdobyć się na pokorną modlitwę,
  by uzyskać łaskę poznania Jej
  i starać się samemu doświadczyć na sobie
  Jej dobroci i potęgi.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Potęga Matki
  19.08.2022

  Potęga Matki

  Dlaczego my kochamy Niepokalaną i oddajemy się Jej bezgranicznie?

  Nie dlatego, że jest Ona czymś sama z siebie, ale dlatego, że jest całkiem Boża.

 • Uosobienie miłosierdzia
  20.08.2022

  Uosobienie miłosierdzia

  Jeżeli czcią otacza się matkę człowieka sławnego, dobroczyńcy ludzkości,
  jakąż czcią powinniśmy otaczać Matkę Syna Bożego!...

  Jeżeli matka władcy wiele może u swego syna,
  to ileż może Matka Człowieka-Boga!...

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ucieczka grzeszników
  21.08.2022

  Ucieczka grzeszników

  Spróbuj uciekać się do Niej jak małe dziecię do ukochanej najlepszej Matki,
  choćby tylko wzywając ustami czy sercem
  - w trudnościach życia, ciemnościach i słabościach ducha
  - Jej świętego Imienia "Maryja",
  a przekonasz się, co może Maryja
  i kim jest Jej Syn, Jezus Chrystus.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Najczulsza z Matek
  22.08.2022

  Najczulsza z Matek

  Ona nam wszystkim Matką najczulszą
  - i dotąd była, i teraz jest, i zawsze będzie:
  i w życiu, i przy śmierci, i w wieczności także.

  Tę prawdę przypominajmy sobie często,
  a zwłaszcza w trudnościach zewnętrznych
  i w tych cięższych jeszcze wewnętrznych.

  św. Maksymilian Maria Kolbe

 • Ofiara z woli
  08.08.2022

  Ofiara z woli

 • W rękach Maryi
  09.08.2022

  W rękach Maryi

 • Znak miłości Bożej
  10.08.2022

  Znak miłości Bożej

 • Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga
  11.08.2022

  Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga

 • Ona pomaga
  12.08.2022

  Ona pomaga

 • Czyń, co masz czynić
  13.08.2022

  Czyń, co masz czynić

 • Źródło pokoju
  14.08.2022

  Źródło pokoju

 • Królowa serc, Królowa miłości
  15.08.2022

  Królowa serc, Królowa miłości

 • 16.08.2022

  Brak

 • Niepokalana
  17.08.2022

  Niepokalana

 • Potęga Maryi
  18.08.2022

  Potęga Maryi

 • Potęga Matki
  19.08.2022

  Potęga Matki

 • Uosobienie miłosierdzia
  20.08.2022

  Uosobienie miłosierdzia

 • Ucieczka grzeszników
  21.08.2022

  Ucieczka grzeszników

 • Znak miłości Bożej
  10.08.2022

  Znak miłości Bożej

 • Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga
  11.08.2022

  Unikaj smutku... to nie pochodzi od Boga

 • Ona pomaga
  12.08.2022

  Ona pomaga

 • Czyń, co masz czynić
  13.08.2022

  Czyń, co masz czynić

 • Źródło pokoju
  14.08.2022

  Źródło pokoju

 • Królowa serc, Królowa miłości
  15.08.2022

  Królowa serc, Królowa miłości

 • 16.08.2022

  Brak

 • Niepokalana
  17.08.2022

  Niepokalana

 • Potęga Maryi
  18.08.2022

  Potęga Maryi

 • Potęga Matki
  19.08.2022

  Potęga Matki

 • Uosobienie miłosierdzia
  20.08.2022

  Uosobienie miłosierdzia

 • Ucieczka grzeszników
  21.08.2022

  Ucieczka grzeszników

 • Najczulsza z Matek
  22.08.2022

  Najczulsza z Matek

 • Wasz kapłan
  09.08.2022

  Wasz kapłan

  Kapłan jest znakiem obecności Chrystusa wśród nas, jest znakiem Kościoła jako sakramentu zbawienia. Jest człowiekiem, który z miłości do Boga i do ludzi, zrzeka się czegoś najbardziej przynależnego naturze człowieka, jak na przykład stworzenia własnego ogniska domowego, zrzeka się naturalnej przyjemności bycia nazywanym przez swoje własne dzieci "tatą", aby wszyscy mogli go nazywać "ojcem".

  Oto jest wasz kapłan. Módlcie się za niego! Bądźcie wdzięczni Panu Bogu za posiadanie swego kapłana! Nie wszyscy mogą się tym cieszyć. Uczyńcie mu godne warunki życia, umożliwiajcie jego apostolstwo, aby wasza współpraca z nim sprawiała mu szczęście w jego apostolstwie wśród was.

 • Ewangelia nie jest "łatwizną"
  10.08.2022

  Ewangelia nie jest "łatwizną"

  W Ewangelii nie można "podkreślać" stronic czy zdań. Cała Ewangelia musi być "podkreślona", ponieważ cała musi być przyjęta i przeżywana w jej pełni, we wszystkich swoich wymiarach, we wszystkich swoich rozmaitych nurtach i żywotnych zastosowaniach.

  Jeśli postanowimy żyć Ewangelią w całej jej pełni, nie będzie ona "łatwizną", z tej prostej przyczyny, że aby ją wypełnić musimy się wysilić, wyrzec się czegoś. A wyrzeczenie się samego siebie, własnych upodobań czy gustów nigdy nie jest rzeczą łatwą.

  Ewangelia nie dokonała się "owego czasu", lecz powinna dokonywać się "teraz", nie była głoszona "ówczesnym ludziom", lecz jest głoszona "nam".

  Ewangelia nie powinna wypadać nam z rąk! W naszym życiu należy dokonywać ustawicznej "kontroli", aż dojdziemy do umiejętności: "widzieć, sądzić i działać", zgodnie z normami i duchem Ewangelii.

 • Narzędzia Boga
  11.08.2022

  Narzędzia Boga

  Jezus przyszedł na ziemię, abyśmy mieli życie: "Ja przyszedłem, aby mieli życie" (J 10,10); Boże życie w nas - życie wieczne, które już się zaczęło w czasie wraz z życiem w łasce.

  Jezus daje życie, tak jak to czyni Ojciec. My nie możemy przekazywać życia duszom, lecz możemy być narzędziami Boga w jego przekazywaniu.

  Poprzez nasze dobre uczynki spełniane w stanie łaski uświęcającej możemy wysługiwać łaski dla innych osób. Przez nasze apostolstwo możemy je przygotować do przyjęcia nadprzyrodzonego życia łaski.

  Zbliż się wiec do Jezusa, abyś miał życie i nie oddalaj się nigdy od Niego, abyś nie stracił Życia!

 • W świetle wiary
  12.08.2022

  W świetle wiary

  Jezus musiał wypełnić swoją misję pomimo "twardości" i "opozycji" ze strony ludzi. Tajemnica pochodzenia i natury Jezusa objawia się człowiekowi tylko w świetle wiary; objawia się człowiekowi, który wierzy i z wiarą patrzy na całe stworzenie.

  Istnieją rzeczy ujmowane przez zmysły, ale są to rzeczy materialne. Inne rzeczy pojmuje się rozumem i to są "przedmioty" racjonalne. Do spraw ducha dociera się jedynie przez wiarę i z wiarą.

 • Moc Ducha Jezusa
  13.08.2022

  Moc Ducha Jezusa

   Jezus jest rzeczywiście posłany przez Ojca dla zbawienia świata. Teraz posyła On ciebie, abyś współpracował w Jego zbawczej misji.

  Pewność posłania przez Jezusa powinna dać ci bezpieczeństwo, ponieważ nie jesteś "zabezpieczony" ani przez własne zasługi, ani przez swoje kwalifikacje czy talenty, lecz przez moc Tego, który cię posyła.

  Gdy wypełniasz jakieś dzieło apostolskie, uwierz w siebie, lecz nie z powodu siebie, lecz z powodu misji, jaką wypełniasz; z powodu mocy łaski, jaką posiadasz; z powodu mocy Ducha Jezusa, który jest obecny i który cię natchnie do mówienia, kładąc w twoje usta słowa, których należy użyć w danych okolicznościach.

 • Prorok Ojca
  14.08.2022

  Prorok Ojca

   Przemawianie Jezusa wywołuje głębokie zdumienie u słuchających Go ludzi. Zauważają, że istnieje w Nim coś nadzwyczajnego, coś co należy tylko do Niego i jest tylko Jemu właściwe.

  Jezus mówi w imieniu Ojca, który Go posłał, dlatego jest On Jego Prorokiem. To, czego Jezus naucza nie stanowi Jego własnej nauki, lecz jest nauką Ojca. Jezus chce zaprowadzić nas wszystkich do Ojca i w ten sposób wypełnia swoją misję prorocką.

  Dzięki łasce Chrztu świętego chrześcijanin uczestniczy w prorockiej misji Jezusa. Tym samym, powinien wypełniać swoją misję, uświadamiając sobie przede wszystkim prawdę, że jest on prorokiem Jezusa, wysłanym przez Niego na świat w celu przekazywania Jego nauki, Jego orędzia zbawienia.

  Głosić tajemnicę zbawienia, zapoznawać z nią innych ludzi, przekazywać ją wiernie; oto jest misja chrześcijanina jako proroka. Nie bądź prorokiem "niemową", co nie głosi Jezusa i Jego przesłania, nie bądź prorokiem "niewiernym, który zbacza z drogi swojej misji, głosząc siebie samego zamiast Jezusa Chrystusa.

 • Osobiste spotkanie
  15.08.2022

  Osobiste spotkanie

   Jakże można nie rozpoznać Jezusa? Poznajemy Go przecież tak w słowach, jak i w cudownych dziełach, których dokonał.

  Człowiek musi dojść do wiary, ale nigdy do niej nie dojdzie, jeśli wpierw nie dokona dobrowolnego, świadomego i osobistego spotkania z Jezusem.

  Nie można osiągnąć wiary przy pomocy argumentacji, studiów, analiz, dialogów. Wiara nie jest wnioskiem wyciągniętym na podstawie logicznych przesłanek, na podstawie dialektycznych rozumowań. Wiara jest życiem i to życie przychodzi do nas i otrzymujemy je dzięki pośrednictwu Jezusa Chrystusa, poprzez osobisty kontakt z Nim, w głęboko przeżytym doświadczeniu religijnym.

 • Moc czynienia cudów
  16.08.2022

  Moc czynienia cudów

   Jezus nie utracił i dziś mocy czynienia cudów; zachował ją dla nas. Ocieramy się o nią, gdy przyjmujemy Go w Komunii świętej. Dlaczego nie dokonują się w nas cuda łaski i świętości, jakie występowały w osobie Jezusa Chrystusa? Czy nie dlatego, że nam brak ducha wiary? Czy nie dlatego, że nasze Komunie święte są przyjmowane bardziej "mechanicznie" niż duchowo, bardziej "zwyczajowo" niż w sposób żywy?

 • Sakrament Chrystusa
  17.08.2022

  Sakrament Chrystusa

   Nie zadowalaj się "przyjmowaniem" Sakramentów. Staraj się bardziej o to, aby żyć sakramentalnie. Uczyń z Sakramentów swoje życie, aby stało się ono Sakramentem Chrystusa.

 • Duch wewnętrzny
  18.08.2022

  Duch wewnętrzny

  Gdy rzeczy zewnętrzne nie odpowiadają prawdziwemu duchowi wewnętrznemu, wtedy nie mają one sensu. Ale kiedy to, co jest "zewnętrzne" stanowi manifestację wywołaną przez żywotność wewnętrzną, wtedy to "zewnętrzne" przez swoje widoczne objawy jest czymś pięknym i godnym, ponieważ jest "czymś" z życia.

  To właśnie serce powinno być w ustawicznej komunii z Jezusem, serce ze swym uczuciem i przywiązaniem, serce ze swoim oddaniem i hojnością, serce ze swoją szczerością i głębią swej miłości.

 • Czynić dobrze
  19.08.2022

  Czynić dobrze

   "Pełni podziwu mówili: wszystko uczynił dobrze; przywrócił głuchym słuch i niemym mowę".

  Tak mówiono o Nauczycielu i tak też powinno się mówić o uczniu, którym ty jesteś: "wszystko czyni dobrze".

  Czynić wszystko dobrze, nie tylko rzeczy najważniejsze w życiu, ale także rzeczy najprostsze. Doskonałość jest wynikiem wszystkich rzeczy prostych i małych, jakie wykonujemy każdego dnia. Naśladując Jezusa, rzeczy te powinniśmy czynić dobrze.

 • Dla większej chwały Bożej
  20.08.2022

  Dla większej chwały Bożej

   Pośród nauk, jakie pozostawił nam Jezus poprzez swoje cuda, powinniśmy rozważać o Jego skromności.Wiedział On, że to czego dokonał, było czymś cudownym i godnym największej pochwały i wdzięczności, jednakże nakazuje ich uczestnikom, aby o tym, co widzieli, nie rozgłaszali.

  Naucz się tej pięknej lekcji skromności, jaką daje ci Jezus. Czyń dobrze z jednego motywu: dla większej chwały Bożej! Bądź zadowolony, że "widzi cię Ojciec Niebieski" i bądź przekonany, że wszystko, co w tobie jest dobre, wszystko to pochodzi od Boga. "Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą do nas z góry od Ojca światłości" (Jk 1,17). Bez Bożej pomocy nic nie moglibyśmy uczynić. "Beze Mnie nic uczynić nie możecie" (J 15,5).

 • Bóg właścicielem wszystkiego
  21.08.2022

  Bóg właścicielem wszystkiego

   Pójście za Chrystusem zmusza nas do podjęcia decyzji, czasem trudnych i pełnych ofiary.

  Są chrześcijanie, którzy idą za Chrystusem, kiedy ich materialne "interesy" nic na tym nie cierpią, lecz gdy prawo Boże lub wypełnienie religijnych obowiązków przynosi ze sobą potrzebę jakiejś ofiary lub mogliby ponieść jakąś stratę materialną, nie chcą już iść za Jezusem.

  Stąd też jest wielu "apostołów", którzy nie angażują się w pełni w apostolstwo z obawy, że odbije się to ze szkodą dla ich interesów.

  Zapominają, że Bóg jest "właścicielem" wszystkiego i że obiecał tym, którzy "szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości", że "wszystko inne będzie im przydane".

 • Czyń co możesz
  22.08.2022

  Czyń co możesz

   W naszych czasach, podobnie jak w czasach Jezusa Chrystusa, istnieje niezliczona rzesza ludzi, którzy cierpią na brak chleba, potrzebują pożywienia dla podtrzymania swego życia. Jezus współczuł tym głodnym ludziom i cudownie im przyszedł z pomocą.

  Ty także powinieneś współczuć ludziom, którzy są głodni, całej tej rzeszy ludzi nie mających co włożyć do swoich ust, nie mających chleba, aby zaspokoić swój głód, nie mających odpowiedniego ubrania do okrycia i ochrony swego ciała, nie mających domu lub mieszkania, aby móc po ludzku żyć.

  Z pewnością nie możesz uciec się do jakichś cudownych środków i nikt cię o to nie prosi. Niemniej, wymaga się od ciebie, abyś czynił to, co możesz. Jeśli możesz zaspokoić głód przynajmniej jednego człowieka - uczyń to!

  Im więcej sprawiedliwości włożysz w swoje życie, tym mniej niesprawiedliwości będzie w świecie.

 • Misja chrześcijanina
  08.08.2022

  Misja chrześcijanina

 • Wasz kapłan
  09.08.2022

  Wasz kapłan

 • Ewangelia nie jest "łatwizną"
  10.08.2022

  Ewangelia nie jest "łatwizną"

 • Narzędzia Boga
  11.08.2022

  Narzędzia Boga

 • W świetle wiary
  12.08.2022

  W świetle wiary

 • Moc Ducha Jezusa
  13.08.2022

  Moc Ducha Jezusa

 • Prorok Ojca
  14.08.2022

  Prorok Ojca

 • Osobiste spotkanie
  15.08.2022

  Osobiste spotkanie

 • Moc czynienia cudów
  16.08.2022

  Moc czynienia cudów

 • Sakrament Chrystusa
  17.08.2022

  Sakrament Chrystusa

 • Duch wewnętrzny
  18.08.2022

  Duch wewnętrzny

 • Czynić dobrze
  19.08.2022

  Czynić dobrze

 • Dla większej chwały Bożej
  20.08.2022

  Dla większej chwały Bożej

 • Bóg właścicielem wszystkiego
  21.08.2022

  Bóg właścicielem wszystkiego

 • Ewangelia nie jest "łatwizną"
  10.08.2022

  Ewangelia nie jest "łatwizną"

 • Narzędzia Boga
  11.08.2022

  Narzędzia Boga

 • W świetle wiary
  12.08.2022

  W świetle wiary

 • Moc Ducha Jezusa
  13.08.2022

  Moc Ducha Jezusa

 • Prorok Ojca
  14.08.2022

  Prorok Ojca

 • Osobiste spotkanie
  15.08.2022

  Osobiste spotkanie

 • Moc czynienia cudów
  16.08.2022

  Moc czynienia cudów

 • Sakrament Chrystusa
  17.08.2022

  Sakrament Chrystusa

 • Duch wewnętrzny
  18.08.2022

  Duch wewnętrzny

 • Czynić dobrze
  19.08.2022

  Czynić dobrze

 • Dla większej chwały Bożej
  20.08.2022

  Dla większej chwały Bożej

 • Bóg właścicielem wszystkiego
  21.08.2022

  Bóg właścicielem wszystkiego

 • Czyń co możesz
  22.08.2022

  Czyń co możesz

 • Matka wszystkich żyjących
  09.08.2022

  Matka wszystkich żyjących

  W rodzinie Bożej, którą wszyscy tworzymy, Maryja jest Matką naszego Starszego Brata i przez to jest Matką wszystkich braci. Gdy zgodziła się być Matką Jezusa, także z miłością zgodziła się być Matką wszystkich żyjących.

  "Maryja, Matka, budzi serce synowskie drzemiące w każdym człowieku i w ten sposób prowadzi nas do rozwijania życia otrzymanego w sakramencie chrztu, przez który staliśmy się synami. Jednocześnie, poprzez ten macierzyński charyzmat powoduje w nas wzrost braterstwa. Maryja w ten sposób sprawia, że Kościół czuje się rodziną" (Puebla 295).

  Maryjo, Matko Kościoła, obudź w nas serce syna i brata i połącz nas w budowaniu rodziny Bożej naszym życiem.

 • Maryja zawsze w Kościele
  10.08.2022

  Maryja zawsze w Kościele

  Tradycja chrześcijańska czci Maryję jako prawdziwą Matkę Kościoła. Papież Paweł VI streszcza w następujący sposób to odczucie Ludu Bożego: "Nie można mówić o Kościele, jeśli w nim nie jest obecna Maryja" (MC 28).

  "Chodzi o obecność Niewiasty - wyjaśnia dokument z Puebla - która stwarza atmosferę rodzinną, wolę przyjmowania, miłości i szacunku dla życia. Jest sakramentalnym znakiem macierzyńskich cech Boga. Jest to rzeczywistość tak głęboko ludzka i święta, że budzi u wierzących modlitewny nastrój czułości, bólu i nadziei".

  Święta Matko Kościoła, w Twoim obliczu kontemplujemy rysy miłości i uczucia naszego Boga i Ojca. Powierzamy się Twojej matczynej miłości i i ufamy miłosierdziu naszego Boga.

 • Pełna łaski
  11.08.2022

  Pełna łaski

  Najbardziej udane pociągnięcia pędzlem dla odmalowania obrazu Najświętszej Dziewicy wykonał Archanioł, pozdrawiając Maryję słowami: "Pełna łaski".

  To jest rys charakterystyczny, określający Jej wewnętrzną fizjonomię i wyróżniający Ją spośród wszystkich innych osób. To Jej specyficzne Imię, które tylko do Niej się odnosi, ponieważ wyraża tę najwyższą rzeczywistość: Maryja była pełną łaski, ponieważ Bóg był w Niej.

  Maryja, błyszczące słońce na niebie, niech zawsze przypomina słowa Jezusa: "Wy jesteście światłem dla świata".

 • Ucieczka grzeszników
  12.08.2022

  Ucieczka grzeszników

  "Ucieczko grzeszników" - odzywa się Kościół do Najświętszej Dziewicy, ponieważ Maryja troszczy się o grzeszników, szuka ich, wzywa i oczekuje, i przyjmuje tych, którzy się do Niej uciekają. Przyjmuje ich z macierzyńską dobrocią i współczuciem.

  Leczy ich duchowe rany, oczyszcza z grzechów, dając im odczuć boleść, jaką czuje syn oddalający się od Ojca oraz żal i nawrócenie, które z powrotem przyprowadzają go do Niego.

  Owocem troski dobrej Matki jest nawrócenie się synów, zmiana ich życia i zbawienie.

  Panno, królująca w niebie blisko Boga, przemień nasze serca i dokonaj naszego szczęśliwego powrotu w ramiona Boga Ojca.

 • Wzór nowego serca
  13.08.2022

  Wzór nowego serca

  Gdy Biblia używa wyrazu "serce", odnosi je do najgłębszej istoty osoby. W ten sposób, mówiąc o Sercu Jezusa odnosimy się do Osoby Chrystusa i do Jego istoty. Podobnie wyrażenie: "Serce Maryi" określa samą Osobę Najświętszej Maryi Panny, Osobę jedyną i niepowtarzalną, lecz zawsze bliską ludziom, a szczególnie tym najpokorniejszym. Serce Maryi oznacza źródło życia duchowego, a w szczególności miłość, jaką kochała Boga i swoich braci, poświęcając się zbawczemu dziełu swego Syna.

  Wszyscy, jako Jej dzieci, jesteśmy powołani do kontemplacji w Sercu Maryi Jej macierzyńskiej gotowości, wzoru "serca nowego" stworzonego przez Ducha Świętego, który w nas woła, aby uczynić z nas dzieci Boże w zmartwychwstałym Jezusie.

  Niepokalane Serce Maryi, uproś nam u Ducha Świętego, który uczynił Cię Matką Jezusa, aby stworzył w nas nowe serce, godne Twego Syna.

 • Poświęcona Synowi
  14.08.2022

  Poświęcona Synowi

  Najświętsza Maryja Panna od samego momentu Zwiastowania miała głębokie, stałe i skuteczne postanowienie poświęcenia swego życia Osobie i dziełu swego Syna oraz współpracy z miłością nad zbawieniem ludzi.

  Jej wola była zawsze zjednoczona z wolą Bożą, a płomień Jej gorliwości był ciągle żywy w obecności Jezusa Chrystusa, jak płomień wiecznej lampy przed tabernakulum.

  Takie było Serce Maryi i takie powinno być twoje serce!

  Panno szczęśliwa, ponieważ uwierzyłaś, ze w Tobie spełni się Słowo Boże, spraw, abym nie miała innego pragnienia, niż spełnianie woli Bożej.

 • Pani idąca do nieba
  15.08.2022

  Pani idąca do nieba

  Chóry anielskie śpiewają i wysławiają naszą Panią wstępującą do nieba. Widziałam Ją tak piękną jak zorza poranka, jak słońce błyszczące wysoko na niebie. Widziałam Ją tak piękną, tak promienistą - Królową na niebiosach, blisko Boga.

  Maryjo Dziewico, Królowo nieba, pełna łaski, módl się za nami. Panno Maryjo, niech przez wszystkie wieki, wszyscy wysławiają naszego Boga!

  Maryjo, która wyprzedziłaś nas w zmartwychwstaniu i w chwalebnym wniebowzięciu, niech Twoje Serce wskazuje nam zawsze drogę do chwały Boga.

 • Maryja Dziewica
  16.08.2022

  Maryja Dziewica

  Od samego początku życia Kościoła, do imienia Maryi zaczęto dodawać określenie "Dziewica".

  Tak charakterystyczny jest przywilej dziewiczości Maryi, że Lud Boży nazywa Maryję po prostu "Dziewicą". Kiedy katolik słyszy to określenie, wie, że odnosi się ono do Maryi, Matki Bożej i że wyraża ono poczęcie życia Syna Bożego z inicjatywy zbawczej samego Boga.

  Matko Dziewicza, Niewiasto odpowiedzi na plany Boże, naucz nas gotowości i poświęcenia, aby Bóg dysponował naszym życiem i prowadził nas do ukazania swojej miłości pośród ludzi.

 • Matka Służebnica
  17.08.2022

  Matka Służebnica

  Maryja potwierdziła swoje powołanie Matki-Służebnicy swoim "Niech się stanie", w dniu Wcielenia Syna Bożego.

  Później, uciekając do Egiptu, czy patrząc na Syna cierniem ukoronowanego, biczowanego i ukrzyżowanego, Jej Serce pozostaje wierne tym wypowiedzianym wtedy słowom.

  Całe nasze życie, szczególnie w chwilach trudnych doświadczeń, także powinno wyrażać to: "Niech się dzieje wola Boża".

  Panno, która usłyszałaś od Archanioła zwiastowanie wielkiej tajemnicy o Bogu-Człowieku, spraw, abym ja także wcielała w życie Słowo Boże.

 • Jak miłował Ją Jezus
  18.08.2022

  Jak miłował Ją Jezus

  Chrystus pragnie, abyśmy w pełni żyli Jego życiem. Tak, jak to mówi św. Paweł, jesteśmy zaproszeni do osiągnięcia pełni dojrzałości w Chrystusie.

  Chrystus także pragnie, abyśmy doświadczyli synowskiej czci w stosunku do Maryi i doszli do miłowania Jego Matki i naszej Matki w taki sposób, jak On Ją miłował.

  Nie zadowalaj się miłowaniem Maryi tylko swoim sercem, zacznij Ją miłować Sercem Jej Syna, Jezusa - Jego uczuciami.

  Panno Maryjo, Służebnico Pana, pragnę być Twoim niewolnikiem i być nim z miłości.

 • Wzywają Cię nasze wargi
  19.08.2022

  Wzywają Cię nasze wargi

  Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan wybrał Cię, aby dać nam swoją miłość. Zdrowaś Maryjo, z Ciebie narodziło się Słowo Ojca Przedwiecznego.

  Zdrowaś Maryjo, Święta Matko Boża, Matko Ludu Bożego, zrodzonego pod krzyżem Chrystusa.

  Zdrowaś Maryjo, wzywają Cię nasze wargi, nasze oczy oczekują światła Twojej mocy.

  Panno, którą Bóg pomyślał od wieczności, od początku wszystkich czasów, naucz nas żyć zgodnie ze słowem Bożym.

 • Matka Jezusa i Matka duchowa
  20.08.2022

  Matka Jezusa i Matka duchowa

  Słowem, które najlepiej uwydatnia życie Najświętszej Maryi Panny jest słowo "Matka", ponieważ jest Nią Ona w podwójny sposób: jest Matką Jezusa i Matką duchową wszystkich ludzi.

  Jezus, Jej Syn był zrodzony w miłości, lecz ile musiał wycierpieć, aby dać ludziom życie nadprzyrodzone.

  Wybrana przez Boga dla odrodzenia ludzi do życia Bożego, Maryja musiała znosić podobne cierpienia, związane z tak wzniosłym Macierzyństwem. Pomyślmy, że Ona także cierpiała, aby dać nam życie Boże!

  Panno Maryjo, bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, bo dałaś nam Jezusa. Wyznawcy Chrystusa, nie liczmy naszych cierpień, przekazując światu Zbawienie.

 • Przewodnik do Jezusa
  21.08.2022

  Przewodnik do Jezusa

  Istnieje niezmierzone bogactwo w naszym przeżywaniu jedności z Chrystusem. Należy do niego - między innymi - mogące napełniać nas entuzjazmem, nabożeństwo i cześć do Maryi, rozważane jako uczestnictwo i kontynuacja w nas tej synowskiej czci Jezusa, jaką żywił On, w stosunku do swej Matki.

  Nikt nie znał Jezusa tak, jak Ona! Nikt nie może też być lepszym Przewodnikiem do Jezusa, niż Ona! Nikt tak jak Ona nie może nauczyć nas miłości do Jezusa!

  Najświętsza Panno, prowadź mnie zawsze drogą wiodącą do jedności z Jezusem i braćmi.

 • Królowa Pokoju
  22.08.2022

  Królowa Pokoju

  Serce Maryi zawsze kojarzy się nam z pokojem. Maryja przyjęła do swego Serca i swego łona Mesjasza, Króla Pokoju.

  Pokój jest owocem miłości do Boga i do ludzi. Pokój buduje się na miłości i sprawiedliwości, które czynią ludzi synami Bożymi, solidarnymi w braterstwie. Taka jest bowiem ewangeliczna "szczęśliwość": szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi (por. Mt 5,9).

  Maryjo, Królowo Pokoju, pomóż nam budować pokój na solidarności i sprawiedliwości, które stanowią fundament dla trwałego i głębokiego pokoju.

 • Stolica Mądrości
  08.08.2022

  Stolica Mądrości

 • Matka wszystkich żyjących
  09.08.2022

  Matka wszystkich żyjących

 • Maryja zawsze w Kościele
  10.08.2022

  Maryja zawsze w Kościele

 • Pełna łaski
  11.08.2022

  Pełna łaski

 • Ucieczka grzeszników
  12.08.2022

  Ucieczka grzeszników

 • Wzór nowego serca
  13.08.2022

  Wzór nowego serca

 • Poświęcona Synowi
  14.08.2022

  Poświęcona Synowi

 • Pani idąca do nieba
  15.08.2022

  Pani idąca do nieba

 • Maryja Dziewica
  16.08.2022

  Maryja Dziewica

 • Matka Służebnica
  17.08.2022

  Matka Służebnica

 • Jak miłował Ją Jezus
  18.08.2022

  Jak miłował Ją Jezus

 • Wzywają Cię nasze wargi
  19.08.2022

  Wzywają Cię nasze wargi

 • Matka Jezusa i Matka duchowa
  20.08.2022

  Matka Jezusa i Matka duchowa

 • Przewodnik do Jezusa
  21.08.2022

  Przewodnik do Jezusa

 • Maryja zawsze w Kościele
  10.08.2022

  Maryja zawsze w Kościele

 • Pełna łaski
  11.08.2022

  Pełna łaski

 • Ucieczka grzeszników
  12.08.2022

  Ucieczka grzeszników

 • Wzór nowego serca
  13.08.2022

  Wzór nowego serca

 • Poświęcona Synowi
  14.08.2022

  Poświęcona Synowi

 • Pani idąca do nieba
  15.08.2022

  Pani idąca do nieba

 • Maryja Dziewica
  16.08.2022

  Maryja Dziewica

 • Matka Służebnica
  17.08.2022

  Matka Służebnica

 • Jak miłował Ją Jezus
  18.08.2022

  Jak miłował Ją Jezus

 • Wzywają Cię nasze wargi
  19.08.2022

  Wzywają Cię nasze wargi

 • Matka Jezusa i Matka duchowa
  20.08.2022

  Matka Jezusa i Matka duchowa

 • Przewodnik do Jezusa
  21.08.2022

  Przewodnik do Jezusa

 • Królowa Pokoju
  22.08.2022

  Królowa Pokoju