Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

Adoracja na 5 Niedzielę Wielkiego Postu

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi?

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

W Tobie, Panie, pokładamy naszą nadzieję, pokładamy nadzieję w Twoim słowie, Ciebie, Panie, oczekujemy.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

Bardziej niż strażnicy poranka wyglądamy Ciebie. U Ciebie bowiem jest łaska, u Ciebie, Panie, obfite odkupienie.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi?

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania.

Panie, Jezu Chryste, w niepojętej łaskawości zstąpiłeś od wiecznego Ojca w głąb naszych grzechów, by nas odkupić. Po powrocie do Ojca zostałeś pomiędzy nami grzesznymi w Najświętszym Sakramencie. Przyjmij nasze błagania i zanieś je przed tron Ojca. Bądź nam Pośrednikiem. Jako nasz Brat i Orędownik wołaj z nami z otchłani naszych grzechów, byśmy mogli otrzymać przebaczenie wszystkich win. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśń: Serce Twe, Jezu.

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego.

(oprac. Sylwia)