Ujął się za grzesznikami

Wielki Post - czas pokuty. Adoracja na I Niedzielę Wielkiego Postu, pomocna do tego, aby ten czas stał się kolejną szansą do pokuty i nawrócenia.

Adoracja na I Niedzielę Wielkiego Postu

Wielki Post - czas pokuty

Panie, Jezu Chryste, z pełną pokory ufnością przychodzimy do Ciebie. Ty sam powiedziałeś, że nie przychodzisz do tych, co są zdrowi, lecz do tych, co się źle mają. Przychodzisz do nas, by leczyć nasze chore dusze. Wierzymy w Ciebie i w Twoją miłość ku nam ludziom.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Kiedyś faryzeusze szemrali przeciwko Tobie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi" (Łk 15,2). W pokorze wyznajemy przed Tobą, że jesteśmy grzeszni. Mimo, że we chrzcie Swoją Krwią nas uświęciłeś, to póki chodzimy po tej ziemi upadamy w błocie grzechu. Chociaż tak często dusze nasze skalane grzechem, Ty w Swojej dobroci przyjmujesz nas.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Przyjmujesz nas w swojej dobroci, jeśli z prawdziwą i niekłamaną skruchą stajemy przed Tobą. Ale, Panie, do kogóż mamy pójść? Ty jeden ujmujesz się za grzesznikami.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Jezu Chryste, Ty nadłamanej trzciny nigdy nie złamiesz, nie zgasisz ledwo tlącego się knota. Ty sam, Najświętszy, wziąłeś nasze grzechy na siebie. Ty sam poniosłeś nasze grzechy, w swoim ciele, na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości (1 P 2,24).

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Przez nasze grzechy byłeś raniony, przez nasze występki bito Cię, dla naszego zbawienia wtrącono Cię do więzienia. Przez rzemienie, którymi spętano Twoje ręce i nogi stało się nam zbawienie.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, Ojciec włożył na Ciebie winę grzechową nas wszystkich. Zostałeś ofiarowany, ponieważ sam tak postanowiłeś. Panie, Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który wziąłeś na siebie grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Boże, Ojcze Niebieski, posłałeś na świat Swojego Syna nie po to, by świat sądził, lecz po to, by świat przez Niego był uratowany. W Swoim miłosierdziu wejrzyj na nas grzeszników. W pokornej ufności uciekamy się do Twojego zbawczego serca; udziel nam łaski, byśmy odnowieni i uświęceni, mogli w prawdziwej radości brać udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Krzyżu święty nade wszystko.
Zbawienie przyszło przez krzyż.

Różaniec święty.
Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu.

(oprac. Sylwia)