Syrakuzy (Matko Boża Płacząca)

Modlitwa błagalna
do Matki Bożej Płaczącej

Matko Boża Płacząca, potrzebujemy Cię!
Prosimy o światło, które płynie z Twojej dobroci,
błagamy o moc Twojego Serca,
łakniemy pokoju, którego Ty jesteś Królową.
Pełni ufności polecamy Ci nasze potrzeby,
pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby,
napełnij serca skruchą, żalem i miłością,
uświęć nasze dusze.
Ty wiesz, o Niepokalane i Bolesne Serce,
że Jezus niczego nie odmówi
na widok Twoich Świętych Łez.
O dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twoimi Łzami,
aby Twój Boży Syn dał nam łaskę,
o którą tak bardzo błagamy.

O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza,
która płacząc, objawiłaś się w Syrakuzach,
oto my, pełni nadziei, zanosimy do Ciebie nasze błagania.
Spraw, abyśmy zrozumieli tajemniczą wymowę Łez,
które obficie zrosiły Twoje matczyne oblicze.
Udziel nam łaski przyjęcia milczącego,
lecz zarazem wymownego znaku Twoich Łez,
będących wyrazem Twego intymnego uczestnictwa w dramacie Kalwarii,
jasnym dowodem współudziału w naszych cierpieniach,
darem Twojej miłości w obawie o los dzieci,
wołaniem do naszych sumień zamroczonych nieprawością.

Twoje święte łzy niech pozostaną w naszym sercu.
Spraw przez nie, o Niepokalane i Bolejące Serce Maryi,
aby zajaśniała światłość wiary dla tego,
kto nie może naśladować Pana na drodze zbawienia wąskiej i trudnej,
daj nadzieję temu, kto padł ofiarą rozpaczy,
pociesz tego, kogo dotknęło cierpienie,
natchnij wszystkich odwagą chrześcijańską,
by wierzyli i miłowali.

O Dobra Matko, racz złączyć Twoje łzy z naszymi,
aby Twój Boski Syn udzielił nam łaski,
o którą tak bardzo Ciebie prosimy.

O Matko Miłości, Cierpienia i Miłosierdzia,
wysłuchaj nas i módl się za nami. Amen.


Źródło: Koronki do Matki Bożej Płaczącej. Różaniec do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz o nawrócenie i przemianę życia - rozance-i-koronki.blogspot.com