Stowarzyszenia maryjne

31 grudzień 2008

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej

0 komentarzy · 10638 czytań · Drukuj

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure z 18/19 lipca 1830. Powstało na wyraźne życzenie Matki Bożej, Katarzyna tak to relacjonuje spowiednikowi księdzu Aladel: Matka Najświętsza chce by Ksiądz zapoczątkował Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem. Będzie to stowarzyszenie Dzieci Maryi. Ks. Aladel zwleka jednak z podjęciem konkretnych działań, dlatego Katarzyna przypomina: Matka Boża jest niezadowolona!

Założenie Stowarzyszenia zostaje powierzone Zgromadzeniom Wincentyńskim, pracującym wśród ubogich. Matka Boża pragnęła, by najuboższa młodzież mogła się spotykać i otrzymywać formację chrześcijańską (ze szczególnym akcentem na maryjność), ale także ogólnoludzką - by umiała żyć prawdziwe i po chrześcijańsku.

W 1837 r. ks. Wizytator Jean Etienne upoważnia ks. Aladela do zebrania grupy dziewcząt, 8 grudnia 1838 r. Benigne Hairon staje na czele pierwszej grupy Dzieci Maryi w Beaune. Dziewięć lat później, 20 czerwca 1847 na prośbę ks. Etienne Pius IX oficjalnie zatwierdza Stowarzyszenie.Uroczyste przyjęcie do Stowarzyszenia wiąże się z aktem oddania Matce Bożej i przyjęciem Cudownego Medalika. Członkowie zobowiązują się do prowadzenia życia chrześcijańskiego (sakramenty, modlitwa) i do naśladowania Maryi, do pogłębiania więzi z Niebieską Matką.

W różnych krajach przyjmowano różne nazwy Stowarzyszenia: Młodzież Maryjna, Wincentyńska Młodzież Maryjna, Wincentyński Ruch Maryjny, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej. Problem ten rozwiązano dopiero w ostatnich latach, przyjmując, iż oficjalna nazwa Stowarzyszenia na płaszczyźnie międzynarodowej brzmi: Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, przy czym zastrzeżono, iż poszczególne kraje mogą stosować na płaszczyźnie krajowej swoje dotychczasowe nazwy.Dziś Stowarzyszenie działa w ok. 50 krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Trudno podać całkowitą liczbę członków - szacuje się ją na ok. 200 000. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Papieskiej Radzie ds. Świeckich.

CEL


  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie członków do Chrystusa poprzez:
 1. Wychowanie wszystkich członków w wierze i życiu modlitwy.
 2. Pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu.
 3. Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej.
 4. Dobre przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła, zwłaszcza w ramach Rodziny Wincentyńskiej.

ŚRODKI
  Stowarzyszenie osiąga zamierzone cele przez:
 1. Przeżywanie Eucharystii w jej potrójnym wymiarze: ofiary, komunii, obecności.
 2. Poznawanie i pogłębienie treści Pisma św.
 3. Kontemplację osoby Maryi poprzez:

  1. Rozważanie treści biblijnych,
  2. przeżywanie maryjnych świąt liturgicznych,
  3. Odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego.
  4. Naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, szczególnie miłości, pokory, czystości i posłuszeństwa.
  5. Noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy Go nosić będą, otrzymają wiele łask".
  6. Poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré i symboliki Cudownego Medalika oraz życia i działalności św. Wincentego i św. Ludwiki.
  7. Możliwość bezpośredniej posługi ubogim.
  8. Uczestnictwo w spotkaniach, kongresach itp. Organizowanych przez Stowarzyszenie lub inne instytucje.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKŚW
 1. Życie w łączności z Panem Bogiem.
 2. Świadczenie o Chrystusie w swoim środowisku.
 3. Naśladowanie Maryi Niepokalanej.
 4. Życie liturgią Kościoła, animacja uroczystej liturgii i nabożeństw paraliturgicznych.
 5. Pogłębianie wiedzy religijnej przez rozważanie Pisma św. i prasy katolickiej.
 6. Udział w duchowych owocach modlitwy całej Wspólnoty.
 7. Zaangażowanie w szeroko rozumianą służbę ubogim w duchu wincentyńskim.
 8. Noszenie uroczystego stroju przewidzianego w Regulaminie Wewnętrznym.
 9. Udział we wspólnych spotkaniach grup.
 10. Uczestnictwo w zjazdach i rekolekcjach wspólnotowych.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Stowarzyszenia maryjne

 • Jasnogórska Rodzina Różańcowa
  Jasnogórska Rodzina Różańcowa powstała w okresie odnowy religijnej narodu polskiego w czasie obchodów tysiąclecia Chrztu Państwa Polskiego, założona przez o. Bronisława Matyszczyka. Swoimi korzeniami sięga roku 1610, kiedy zostało założone Bractwo Różańcowe. Stowarzyszenie o charakterze modlitewnym.
 • Legion Maryi
  Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy docierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębiać wiarę, szerzą kult Matki Bożej, głoszą Ewangelię.
 • Rycerstwo Niepokalanej
  Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana Kolbego 16 października 1917 r. w Rzymie pod łacińską nazwą Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych: świeckich i duchownych.
 • Sodalicja Mariańska
  Sodalicja Mariańska to stowarzyszenie religijno-społeczne, hufiec Maryi. Sodalis znaczy "Przyjaciel". Sodalis Marianus to Przyjaciel Maryi. Należący do Sodalicji Mariańskiej są więc "Gronem Przyjaciół Maryi".
 • Stowarzyszenie Cudownego Medalika
  Misją Stowarzyszenia Cudownego Medalika jest oddanie hołdu Matce Bożej poprzez noszenie Jej Medalika. Powstało w 1837 r.
 • Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki
  Powstało staraniem ks. Bosko przy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie 18 IV 1869 r. Obecnie liczy ok. 30 000 członków na świecie.
 • Stowarzyszenie Montfortańskie
  Stowarzyszenia "Maryi Królowej Serc".
 • Stowarzyszenie NMP Królowej Polski
  Odnowić wszystko w Chrystusie - to była dewiza św. Piusa X papieża. Stowarzyszenie postanowiło przyjąć tę dewizę za swoją oraz owocnie ją rozwinąć. Chcemy ODNOWIĆ WSZYSTKO, CO POLSKIE, W CHRYSTUSIE, W IMIĘ MARII KRÓLOWEJ POLSKI W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Mistyczne miasto Boże, czytałem już parę lat temu, dlatego nie na nim chcę się oprzeć. Język mistyczny, odnoszący się do Maryi jest specyficzny. Należy go odnosić do pisma św. W księdze rodzaju po upadku pierwszych rodziców, czyli Adama i Ewy, Pan Bóg powiedział do ludzi że w pocie i znoju zdobywać będą pokarm. Odniesienie do grzechu pierworodnego, od którego Maryja była wolna, tekst Miasta Boż...
shk15 · 30-04-2010 14:56