Pieśni maryjne

03.07.2009

Stała Matka Boleściwa

7795 czytań · Drukuj

1. Stała Matka Boleściwa
Obok krzyża ledwo żywa,
Gdy na krzyżu wisiał Syn, /2x
Duszę Jej co łez nie mieści,
Pełną smutku i boleści,
Przeszedł miecz dla naszych win. /2x

2. O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
Której Synem niebios Król! /2x
Jak płakała Matka miła,
Jak cierpiała gdy patrzyła
Na boskiego Syna ból! /2x

3. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
Gdy mu stanie przed oczyma
W mękach matka ta bez skaz? /2x
Kto się smutkiem nie poruszy,
Gdy rozważy boleść duszy
Matki z jej dziecięciem wraz? /2x

4. Za swojego ludu zbrodnie
W mękach widzi tak niegodnie
Zsieczonego Zbawcę dusz. /2x
Widzi Syna wśród konania,
Jak smutny głowę skłania,
Gdy oddawał ducha już. /2x

5. Matko coś miłości zdrojem,
Spraw niech czuję w sercu moim
Ból Twój u Jezusa nóg! /2x
Spraw by serce me gorzało,
By radością życia całą
Stał się dla mnie Chrystus Bóg. /2x

6. Matko ponad wszystkich świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
W serce me głęboko wpój. /2x
Cierpiącego tak niezmiernie,
Twego Syna ból i ciernie
Niechaj duch podziela mój. /2x

7. Spaw niech leję łzy obficie
I przez całe moje życie
Serce me z Cierpiącym wciąż. /2x
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
Z Twoją łączyć się żałobą.
W płaczu się rozpływać wciąż. /2x

8. Panno święta, swe dziewicze
Zapłakane wznieś oblicze:
Jeden niech nas łączy płacz. /2x
Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
Na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz. /2x

9. Niech mnie męki, gwoździe zranią,
Niechaj, kiedy patrzę na nią,
Krew upoi mnie i krzyż. /2x
Męką ognia nieustanną
Nie daj gorzeć, święta Panno,
W sadu dzień swą pomoc zbliż. /2x

10. A gdy życia kres nastanie,
Przez swą Matkę, Chryste Panie,
Do zwycięstwa dojść nam daj. /2x
Gdy ulegnie śmierci ciało,
Obleczone wieczną chwałą
Dusza niech osiągnie raj. /2x

Wspomóż nas

wesprzyj serwis