Nabożeństwa maryjne

25.10.2018

Różaniec z Bratem Innocentym

0 komentarzy · 10356 czytań · Drukuj

Modlitwy wstępne

(modlitwy zalecane do odmówienia na początku każdej części Różańca świętego)

Ofiarujmy ten Różaniec w intencji Ojca Świętego, Kościoła świętego, naszej Ojczyzny i Rycerstwa Niepokalanej. W rozważaniach pomogą nam słowa brata Innocentego Wójcika, który wskazuje, jakimi cechami powinien wyróżniać się rycerz i rycerka Niepokalanej.

Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Chwała Ojcu...

Modlitwa o trzy cnoty Boskie

Módlmy się, aby nadprzyrodzona wiara zniweczyła wszelkie herezje, a szczególnie błędy masońskiej ideologii. Zdrowaś...

Aby cnota nadziei umocniła serca w dążeniu do zaprowadzenia na całym świecie królestwa Serca Jezusowego. Zdrowaś...

Aby Boża miłość oczyściła obyczaje i moralne życie każdego człowieka. Zdrowaś...

Różaniec z Bratem Innocentym

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus".

W tym momencie Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami.

Brat Innocenty uczy nas: Maryja jest istotą wyjątkową w całych dziejach ludzkości. Będąc człowiekiem, stała się Matką Bożą. Będąc wolną od grzechu pierworodnego i jakiegokolwiek innego grzechu, cierpiała wespół z Jezusem dla naszego zbawienia. Będąc pokorną służebnicą Pańską, stała się Królową Aniołów. (...) Gdy rozmyślamy nad Jej życiem, budzi się w nas podziw i wdzięczność za Jej ofiarę. (...)

Nie zapominajmy, by w miesiącu maryjnym, październiku, codziennie odmawiać Różaniec święty w intencji Ojca świętego, Kościoła i Rycerstwa Niepokalanej.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy".

Każdy człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, może powtórzyć słowa Maryi: Pan uczynił mi wielkie rzeczy.

Brat Innocenty uczy nas: Do ludzi idziemy z promienną radością i dobrocią, jako odblaskiem dobroci i miłości Niepokalanej. Nie słuchajmy i nie rozpowszechniajmy plotek, oszczerstw przeciwko innym, zwłaszcza przeciwko kapłanom. Nie bądźmy ciekawi sensacyjnych proroctw, bo na to szatan chwyta jak na wędkę. Słuchamy Pana Jezusa, czytając Jego Ewangelię (...).

Jako rycerz Niepokalanej postanów codziennie chociaż przez kilka minut czytać Pismo Święte i w ten sposób pogłębiać swoją wiarę i wiedzę.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Narodzenie Chrystusa - to wielka nadzieja dla całej ludzkości.

Brat Innocenty uczy nas: Misjonarze, jak niezmordowani aniołowie budzą, zbierają i prowadzą ludzi do żłóbka Bożego Dzieciątka, gdzie z rąk Niepokalanej Matki mogą otrzymać Jezusa Zbawiciela. Rycerze i rycerki Niepokalanej modlą się, aby misjonarze mogli przyprowadzić do Jezusa i Maryi dzieci, młodzież, chorych i cierpiących, starszych, ubogich i bogatych, a uczonym mogli wskazać Gwiazdę, która ich zaprowadzi do Jezusa. Ten zapał misyjny i chęć zdobywania dusz niech nam wszystkim towarzyszy. (...)

Jako rycerze Niepokalanej gorliwie korzystajmy ze Mszy i Komunii świętej, zwłaszcza w niedzielę.

4.Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".

Obok Jezusa nie można przejść obojętnie. Dla jednych Jezus jest "na powstanie", dla drugich "na upadek".

Brat Innocenty przypomina: Święty Maksymilian pragnął, aby każdy katolik oddał się Niepokalanej na własność, a w ten sposób jako Jej rycerz zabezpieczył swoje zbawienie i dopomagał bliźnim do osiągniecia upragnionego celu. Pragnął on, aby Rycerstwo było ruchem masowym, aby obejmowało wszystkich ludzi, różne grupy i wspólnoty. Jako rycerze Niepokalanej pod Jej sztandarem jednoczmy wszystkich ludzi do zwycięskiej walki z szatanem o wolność i uświęcenie nieśmiertelnych dusz. (...)

Codziennie odnawiaj swoje oddanie się Niepokalanej i we wszystkim jednocz się z Jej wolą.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"

Są w życiu sprawy ważne i mniej ważne. Istnieje hierarchia wartości i obowiązków. Pierwsze miejsce powinien zajmować Bóg.

Brat Innocenty uczy nas: Cokolwiek by było, możemy z zamkniętymi oczyma tulić się do Jej serca, a Niepokalana nie zawiedzie. Ona jest zbyt dobra i potężna. (...) Na pewno Opatrzność Boża jest nad nami i nic złego nie może się nam przydarzyć, co nie byłoby dla naszego dobra. Niepokalana widzi każdą łzę, słyszy każde westchnienie, kocha każde swoje dziecię. Niepokalana jest zbyt dobra, żeby nas opuściła. Ona nie przestaje być dobrą, kochającą, chociaż my jesteśmy słabi i upadamy. Ona nam chce pomagać. (...)

Jako rycerze Niepokalanej ofiarujmy Mamusi Niebieskiej nasze trudy, cierpienia i pokutę.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne