Nabożeństwa maryjne

20.02.2010

Różaniec dla zaawansowanych

0 komentarzy · 27156 czytań · Drukuj

« Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

1. Poranek dnia trzeciego: pusty grób, straże, faryzeusze i kapłani.
2. Matka Boża, apostołowie i niewiasty.
3. Zmartwychwstanie podstawą chrześcijaństwa.
4. Niewiasty spieszące do grobu.
5. Anioł, Maria Magdalena.
6. Pan Jezus ukazuje się Marii Magdalenie.
7. Piotr i Jan.
8. W drodze do Emaus.
9. Wydarzenia dni następnych: ukazanie się Zbawiciela w Wieczerniku, niewiara Tomasza, ukazanie się nad jeziorem Genezaret, "Paś owce moje", ustanowienie prymatu i przekazanie władzy apostołom ich następcom.

Postanowienia:

1. Akty wiary w życie pozagrobowe i ugruntowanie tego przeświadczenia przy pomocy łaski Bożej i wiedzy.
2. Nawiedzanie "grobu" Pańskiego w okresie wielkiego tygodnia.
3. "Zmartwychwstanie" duszy przez spowiedź i komunię świętą.
4. Troska o chrześcijański wygląd cmentarzy i pielęgnowanie grobów i miejsc egzekucji walczących o wolność i Ojczyznę.
5. Akty wiary w dogmat "Ciała zmartwychwstanie".
6. Budzenie świadomości katolickiej, że nasze ciała są "świątynią" Bożą, narzędziami duszy, przy pomocy których doskonalimy się i zdążamy do Boga.
7. Szacunek do ciała ze względu na przyszłe zmartwychwstanie w dzień sądu ostatecznego i podobieństwo do ciała uwielbionego Jezusa i Matki Bożej.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

1. Zbawiciel idzie z uczniami na górę Oliwną.
2. Przyziemne usposobienie uczniów pytających Chrystusa, kiedy przywróci królestwo swoje na tym świecie.
3. Nadanie władzy Kościołowi: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20).
4. Obecność Jezusa w Kościele, który jest Jego mistycznym Ciałem w Eucharystii i w sercu człowieka przez łaskę.
5. Niebo jako cel dążeń ludzkiej duszy, nagroda, życie wieczne i szczęście duszy obcującej z Bogiem.
6. "Królestwo Boże jest wśród was..." (niebo w duszy ludzkiej).
7. Wiara w niebo jako nagrodę za życie piękne i czyste u ludów starożytnych (filozofia grecka) i niechrześcijańskich.

III. Zesłanie Ducha Świętego

1. Zgromadzenie apostołów w Wieczerniku w dzień Zielonych Świąt. Ich niepokój, bojaźń i niezaradność.
2. "Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru...Ukazały się im też jakby języki ognia...". (Dz 2,2-3)
3. Duch Święty Trzecia Osoba Trójcy Świętej.
4. Sakrament bierzmowania. Dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.
5. Sakrament kapłaństwa. (Istota kapłaństwa kapłan "drugi Chrystus".
6. Założenie i cele Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusowego.
7. Stosunek wiernych do Kościoła: "Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi" (Łk 10,16).

Postanowienia:

1. Dziękować Chrystusowi za zaszczyt przynależności do Jego Kościoła.
2. Nie niszczyć w sobie godności katolika i świadectwem dobrego życia budować Kościół.
3. Uświadamiać sobie bycie żywym członkiem Kościoła, Ciała Chrystusowego i wyciągać z tego praktyczne wnioski.
4. Rozmyślać o Duchu Świętym, jego roli w życiu człowieka. Uwielbiać Go i prosić o Jego dary.
5. Modlić się do Ducha Świętego (np. "O Stworzycielu Duchu przyjdź", lub sekwencją "Przybądź Duchu Święty"), zwłaszcza przed ważniejszymi wydarzeniami życia.
6. Modlitwa o dobrych kapłanów.

IV. Wniebowzięcie NMP

1. Dzieje życia Najświętszej Maryi Panny na podstawie Ewangelii, tradycji, pism Ojców Kościoła, literatury religijnej.
2. Matka Boża Matka, opiekunka i natchnienie Apostołów.
3. Jej wpływ na tworzący się Kościół.
4. Ostanie lata Jej doczesnego życia.
5. Błogosławiona śmierć i wniebowzięcie Maryi w tradycji i dogmacie.
6. Matka Kościoła.
7. Kult Matki Bożej Zielnej w Polsce.
8. Objawienia Maryi w Lourdes, Fatimie.
9. Pośredniczka łask.

Postanowienia:

1. Modlić się i przyjmować komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi za grzeszników, o nawrócenie świata.
2. Modlić się o szczęśliwą śmierć i za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Odmawiać na cześć Maryi różaniec.
4. Polecać Maryi w modlitwach Kościół.
5. Asystować przy udzielaniu Wiatyku i starać się, aby chorzy katolicy nie umierali bez sakramentów świętych.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

1. W oparciu o tekst Pisma świętego (Apokalipsę,, księgę Rodzaju) wyobrazić sobie niebo i uwielbienie Maryi.
2. Ukoronować, czyli wyniesienie Matki Bożej ponad wszelkie stworzenie i powierzenie Jej przez Stwórcę orędownictwa nad Kościołem.
3. Matka Boża Królową serc wierzących.

Postanowienia:

1. Kult Maryi w tradycji i zwyczajach polskich: obchodzenie uroczyste jej świąt, kapliczki, ołtarze wizerunki, pielgrzymki do Jej sanktuariów, nabożeństwa majowe, różańcowe, NMP Wniebowziętej (Zielnej), pieśni maryjne "Bogurodzica", "Godzinki", modlitwy, litanie, modlitwa św. Bernarda, komunie święte w uroczystości Matki Bożej.
2. Życie czyste płynące z wiary i przykazań Bożych.
3. Walka z wadami, tj lekkomyślność, alkoholizm, nieszanowanie cudzego mienia, niestałość, chwiejność serca w służbie Bożej.
4. Noszenie medalików, różańców, szkaplerzy ku czci Maryi.
5. Wzywanie Jej imienia ku pomocy.
6. Kult Matki Bożej Częstochowskiej.
7. Szacunek do kobiety ze względu na Maryję. Strzec jej przed zgorszeniem (u mężczyzny jest to prawdziwy przejaw męskości, honoru i postawy katolickiej). U kobiet doskonalenie swojej kobiecości na wzór dziewictwa i macierzyństwa Maryi.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne