Nabożeństwa maryjne

20.02.2010

Różaniec dla zaawansowanych

0 komentarzy · 27156 czytań · Drukuj

« Tajemnice bolesne »

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

1. Wydarzenia w Wieczerniku: umycie nóg apostołom, ustanowienie Eucharystii, mowa pożegnalna w Wieczerniku i modlitwa arcykapłańska Zbawiciela za Kościół (J 14-17).
2. Zdrada Judasza.
3. Ogrójec: sen apostołów, "krwawy pot" Zbawiciela, "Nie moja wola, ale twoja niech się stanie".
4. Istotne przyczyny Męki w Ogrójcu.
5. Pocałunek Judasza.
6. Porywczość Piotra.
7. Stosunek Zbawiciela do zdrajcy i napastników.
8. Jezus przed Annaszem i Kajfaszem
9. Dalszy ciąg Męki: parodia sądu i zniewagi, wyrok śmierci za to "że siebie nazwał Synem Bożym", noc w więzieniu, trzykrotne zaparcie się Piotra, żal Piotra, przed Piłatem, u Heroda, ubranie w purpurę.
10. "nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni".

Postanowienia:

1. Czynna miłość bliźnich.
2. Komunia święta rzeczywista i duchowa.
3. "Bądź wola twoja" w przeciwnościach i cierpieniach życia.
4. Obawa przed grzechem jako główną przyczyną Męki w Ogrójcu.
5. Wierność przekonaniom katolickim i stałość w służbie Bożej.

II. Biczowanie Pana Jezusa

1. Sąd przed Piłatem: rozmowa Zbawiciela z Piłatem, "królestwo moje nie jest z tego świata", "Co to jest prawda?", chwiejność i brak charakteru Piłata, wstawiennictwo żony Piłata.
2. Postawa kapłanów i tłumu.
3. Biczowanie, męka cielesna i duchowa Zbawiciela. Zadośćuczynienie za grzechy ciała i zmysłowość ludzką.
4. Czystość jako jedna z najpiękniejszych cnót chrześcijaństwa. Jej istota, polegająca na podbiciu ciała pod rozkazy duszy i ofiara z ciała na rzecz Boga.
5. Skutki nieopanowania w dziedzinie zmysłowej: utrata łaski, sponiewieranie godności osobistej, tamowanie postępu i rozwoju duchowego, upodlenie, krzywda bliźniego (o ile grzech dotyczy drugiej osoby), niszczenie zdrowia, łamanie charakteru, przekreślenie męskości / kobiecości, człowieczeństwa, ruina materialna i duchowa, niebezpieczeństwo utraty zbawienia.

Postanowienia:

1. Prosić Boga o stałość w wierze i przekonaniach katolickich.
2. Panować nad zmysłami i ujarzmiać cielesne żądze przy pomocy łaski i wysiłku własnej woli (modlitwa, stan łaski uświęcającej, spowiedź, komunia święta)
3. Zerwać natychmiast z grzeszną okazją.
4. Walczyć z lenistwem jedną z najczęstszych przyczyn upadków.
5. Nie zaniedbywać środków naturalnych, ułatwiających panowanie nad zmysłami (praca fizyczna, sport, gimnastyka).
6. Strzec się wygodnictwa, rzeczy niekoniecznych, ćwiczyć się w drobnych umartwieniach i surowości życia.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

1. Znęcanie się oprawców na d Chrystusem: płaszcz szkarłatny, korona cierniowa, bicie trzciną po głowie, twarzy.
2. "Ecce homo".
3. Zestawienie Chrystusa z przestępcą Barabaszem.
4. Tchórzostwo, brak charakteru i względy ludzkie przyczyną zbrodni Piłata, skazującego wbrew sumieniu na śmierć niewinnego.
5. Pycha ludzka przyczyną męki ukoronowania cierniem.

Postanowienia:

1. Walka z wszelkimi przejawami pychy (samochwalstwo, zarozumiałość, podkreślanie własnego "ja", wysokie mniemanie o sobie, przerośnięte ambicje, bałwochwalcza wiara w samego siebie, nadwrażliwość).
2. Strzec się wyniosłości i pogardliwego traktowania ludzi. W każdym człowieku starać się widzieć odblask Boży, duszę nieśmiertelną, odkupioną krwią Jezusową. Szanować godność ludzką i mieć na uwadze to, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga, ich wartość nie mierzy się stopniem wykształcenia, pozycją społeczną, urzędem, wpływami, majątkiem, lecz wielkością duszy i cnotą.
3. Modlić się o cnotę pokory i powtarzać często akt strzelisty: "Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca swego".

IV. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

1. Zbawiciel przyjmuje krzyż.
2. Pierwszy upadek pod krzyżem.
3. Spotkanie z Matką.
4. Pomoc Szymona z Cyreny.
5. Weronika ociera twarz Zbawiciela.
6. Drugi upadek pod krzyżem.
7. Jezus przemawia do płaczących niewiast.
8. Trzeci upadek pod krzyżem.

Postanowienia:

1. Nieść krzyż naszych cierpień razem z Chrystusem jako zadość uczynienie za nasze grzechy, nie tylko za nasze ale i za bliźnich. Powszechne współuczestnictwo w ofierze Zbawiciela.
2. Nie trwać nigdy w stanie grzechu. Po upadku natychmiast odzyskiwać utraconą łaskę w sakramencie pokuty.
3. Pomagać bliźnim w dźwiganiu krzyża.
4. Przeciwności i utrapienia życia widzieć i odkrywać ich sens przez pryzmat mądrości krzyża. Przez krzyż kroczyć do królestwa Bożego.
5. Nie rozstawać się z łaską świętym odbiciem Boga w naszej duszy.
6. Modlić się za zatwardziałych grzeszników, nieprzyjaciół Kościoła.

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

1. Na Golgocie: obnażenie z szat, napój żółci z octem, przybicie rąk i nóg.
2. Obecni na Golgocie: Matka Boża, Jan, Maria Magdalena łotr nawrócony i ten który odrzucił łaskę, setnik, kapłani, tłum.
3. Siedem słów Zbawiciela: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", "Niewiasto, oto Syn twój", "Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju", "Pragnę", "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił", "Wykonało ", "W ręce Twoje, oddaję ducha mego".
4. Przebicie Najświętszego Serca Jezusa.
5. Zjawiska towarzyszące śmierci Zbawiciela.
6. Duchowe macierzyństwo Maryi nad wiernymi.
7. Zdjęcie z krzyża "Mater dolorosa".
8. Złożenie do grobu, pieczęcie i straż.
9. Adoracja krzyża.
10. Sakrament pokuty w Kościele i jego zapowiedzi w pokutach Starego Testamentu, wierzeniach pogańskich, filozofii starożytnej. Pragnienie wyzwolenia, oczyszczenia z grzechu i zadośćuczynienia w świecie pogańskim (Platon "Gorgiasz", V, rozdz. 36).

Postanowienia:

1. Akt dziękczynienia i uwielbienia Zbawiciela za Jego miłość ku ludzkości.
2. Poznanie dokładne Mszy świętej, bezkrwawej ofiary i umiejętność uczestniczenia w niej.
3. "Memento mori". Przygotowanie do śmierci przez dobre życie i pamięć o kruchości życia.
4. Modlitwa za konających.
5. Zerwanie z grzechem i pokuta na wzór łotra i Magdaleny.
6. Przebaczenie krzywd i uraz z miłości do Ukrzyżowanego.
7. Uczestnictwo w nabożeństwach o Męce Pańskiej (Droga krzyżowa, Gorzkie żale).
8. Kult Serca Jezusowego: pierwsze piątki miesiąca, adoracja Najświętszego sakramentu, poświęcenie osobiste Bożemu Sercu.
9. Okazywanie szacunku przydrożnym krzyżom, w miejscach publicznych.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne