Nabożeństwa maryjne

20.02.2010

Różaniec dla zaawansowanych

0 komentarzy · 27156 czytań · Drukuj

« Tajemnice światła »

Tematy zaczerpnięte z encykliki papieża Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

1. Jezus jako niewinny, który czyni siebie "grzechem" za nas (por. 2 Kor 5,21).
2. Bezgrzeszność Jezusa.
3. Otwarte niebiosa.
4. Głos Ojca ogłasza Jezusa Synem umiłowanym (por. Mt 3,17).
5. Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji.
6. Jan Chrzciciel mówi o Jezusie - "oto Baranek".

Postanowienie:

Jest możliwe nowe życie wolne od grzechu, ciężaru przeszłości, od szatana. To wszystko dał mi Bóg Ojciec podczas chrztu świętego i podczas każdej spowiedzi mogę na nowo tego doświadczyć. Od tej pory rozpocznę życie dziecka Bożego, przyodzianego w Chrystusa starając się w sakramencie pokuty wybielić szatę mojego sumienia we krwi Baranka Bożego.

II. Objawienie Chrystusa w Kanie Galilejskiej

1. Macierzyńskie napomnienie Maryi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5).
2. Interwencja Maryi, pierwszej z wierzących.
3. Chrystus przemienia wodę w wino.
4. Początek znaków Chrystusa.
5. Otwarcie serc uczniów na wiarę.

Postanowienie:

Na wzór Maryi stanę się jej współpracownikiem w doprowadzaniu moich braci i sióstr do Chrystusa. W codzienności będę echem Jej głosu mówiąc: "Uczyń to, co powie Ci Jezus". Odrzucę ambicje i egoizm w ewangelizacji, wskazując zawsze na Jezusa, nie przypisując nic sobie, a wszystko Jemu.

III. Głoszenie królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

1. Nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa i wezwanie do nawrócenia.
2. Jezus odpuszcza grzechy tym, którzy zbliżają się do Niego z ufnością (por. Mk 2,3-13; Łk 7,47-48).
3. Tajemnica Bożego miłosierdzia.
4. Powierzenie Kościołowi Sakramentu Pojednania.

Postanowienie:

Zastanowię się, w jaki sposób mogę budować Boże Królestwo w moim najbliższym otoczeniu. Dzień po dniu małymi krokami, stale rozpocznę wprowadzać pokój i radość w Duchu Świętym przemieniając świat.

IV. Przemienienie na górze Tabor

1. Objawienie chwały Bóstwa Jezusa.
2. Oblicze Jezusa rozświetlone chwałą Bożą.
3. Zachwyt Apostołów.
4. Przygotowanie do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby dojść z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego.

Postanowienie:

Dla niewierzących opowieść o przemienieniu Jezusa to historia "między bajki włożyć". A jednak Bóg jest prawdomówny. Poza tą ziemią istnieje inny świat, inne królestwo. Bóg ma do zaoferowania nam również nowe uwielbione ciało - przemienione.

V. Ustanowienie Eucharystii.

1. Chrystus obecny ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina.
2. Ciało i Krew Chrystusa jako pokarm.
3. Eucharystia jako świadectwo miłości Chrystusa do ludzi "do końca ich umiłował" (J 13,50).
4. Jezus składa siebie w ofierze dla zbawienia ludzi, a dokona swojej ofiary na krzyżu.

Postanowienie:

Podczas Mszy Świętej zwrócę uwagę, za każdym razem na inny element w Eucharystii, na to co się rzeczywiście dokonuję, aby w ten sposób coraz bardziej świadomie czerpać z daru jaki daje mi Jezus. Poproszę Maryję aby otworzyła moje serce na tych, którzy nie maja nadziei, abym mógł podzielić się z nimi tym, co sam otrzymałem.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne