Niepokalanemu Sercu Maryi (św. Pius XII, 31 X 1942)

Poświęcenie świata
Niepokalanemu Sercu Maryi

dokonane przez papieża Piusa XII, 31 X 1942

Papież Pius XII dostrzegał niebezpieczeństwo, o którym mówiła Matka Boża w Fatimie, czyli rozszerzania błędów ideologii bolszewickiej w Rosji, która wywołała wojny i prześladowania Kościoła na świecie. Postanowił wypełnić orędzie fatimskie. Współpracownicy namawiali go, by poświęcił Maryi cały świat, nie wymieniając Rosji. Wynikało to z oceny ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Trwała wojna, a Związek Sowiecki stał się sojusznikiem Aliantów. Papież postanowił więc dokonać poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata, nie wspominając o Rosji. 31 X 1942 po raz pierwszy (w przemówieniu radiowym - na falach Radia Watykańskiego) poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Wyraził też pragnienie, aby wszystkie episkopaty na świecie uczyniły to samo - dokonały poświęcenia swych krajów Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego dnia razem z papieżem łączyli się w modlitwie jedynie portugalscy biskupi, zgromadzeni w lizbońskiej katedrze.

8 grudnia 1942 w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Pius XII w bazylice św. Piotra ponowił akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

We wcześniejszych listach wysyłanych do Rzymu siostra Łucja dos Santos pisała, że poświęcenie zostanie przyjęte przez Niebo, jeśli papież dokona go w łączności z biskupami na całym świecie. W jednym z objawień Jezus powiedział jej, że akt Piusa XII nie był co prawda spełnieniem żądań fatimskich, jednak przyniesie cząstkowe łaski, czyli skrócenie działań wojennych. Pięć dni później Niemcy ponieśli pierwszą dotkliwą klęskę podczas tej wojny - pod El Alamein w Egipcie. Od tamtej pory zaczęli się cofać na wszystkich frontach.


Królowo Różańca Świętego, Wspomożycielko chrześcijan, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Zwyciężająca na wszystkich polach Bożych bitew! Pokornie padamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie i otrzymamy łaskę i niezbędną pomoc i obronę w obecnych nieszczęściach, nie ze względu na nasze zasługi, na które nie mamy co liczyć, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twego matczynego Serca.

Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, w tej tragicznej godzinie historii ludzkości, zawierzamy się i poświęcamy, nie tylko w łączności z Kościołem Świętym, Mistycznym Ciałem Twojego Syna, który cierpi i krwawi w tak wielu częściach, i jest dręczony na tak wiele sposobów, ale także w łączności z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawiony ogniem nienawiści, jako ofiara własnej niegodziwości.

Spójrz ze współczuciem na wszelkie zniszczenia materialne i moralne, na cierpienia i udręki tylu ojców i matek, mężów i żon, braci i sióstr, niewinnych dzieci. Spójrz na tych, których istnienie w kwiecie wieku zostało przerwane; tych, których ciała zostały zmasakrowane w brutalnej rzezi. Tak wiele dusz torturowanych i udręczonych, tak wiele znajduje się w niebezpieczeństwie wiecznej zagłady!

Matko Miłosierdzia, wybłagaj nam pokój u Boga!, a przede wszystkim te łaski, które w jednej chwili mogą przemienić ludzkie serca;
łaski, które mogą przygotować, ustanowić i zapewnić pokój! Królowo Pokoju, módl się za nami i daj światu, pogrążonemu w wojnie, pokój, za którym wszyscy tęsknią, pokój w prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusa. Obdarz nas nade wszystko pokojem ducha, aby Królestwo Boże mogło rozszerzać się w spokoju i ładzie.

Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają w cieniu śmierci; obdarz ich pokojem i spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy, aby razem z nami przed jedynym Zbawicielem świata mówili: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! (Łk 2,14).

Ludy, oddzielone od nas błędem lub schizmą - szczególnie te, które oddają Ci wyjątkową cześć, i wśród których nie ma domu,
gdzie Twoja czcigodna Ikona jest czczona (obecnie może ukryta w nadziei na lepsze dni), obdarz pokojem i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, pod jednym prawdziwym Pasterzem.

Uproś pokój i całkowitą wolność dla Świętego Kościoła Bożego; powstrzymaj szalejącą falę neopogaństwa; umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktyki życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolska, aby lud służący Bogu wzrastał w liczbę i zasługi.

Jak Kościół i cała ludzkość została poświęcona Sercu Twojego Syna, w którym złożyła całą swą nadzieję - niezawodny znak i zadatek przyszłego zwycięstwa i zbawienia; tak i my na zawsze poświęcamy się Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, nasza Matko i Królowo świata, aby Twoja miłość i opieka przyśpieszyły triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pogodzone między sobą i z Bogiem, nazywały Cię Błogosławioną I śpiewały wraz z Tobą po całej ziemi niekończący się Magnificat chwały, miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie można znaleźć Prawdę, Życie i Pokój.

Przemówienie radiowe Jego Świątobliwości Piusa XII.
sobota, 31 X 1942


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Radiomessaggio di Sua Santità Pio XII. Preghiera per la consacrazione della Chiesa e del genere umano al Cuore Immacolato di Maria. Sabato, 31 ottobre 1942 - vatican.va
  • Papież Pius XII Konsekracja Niepokalanemu Sercu Maryi - Pope Pius XII Consecration to the Immaculate Heart of Mary - upwikipl.top
  • Niepokalane Serce Maryi. Czerwiec, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa - biblia-swieci.pl
  • Akty Poświęcenia. Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. (pap. Pius XII, 31-10-1942) - fatimska.lublin.pl