On dał życie swoje za nas

Adoracja na Niedzielę Dobrego Pasterza

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś Dobrym Pasterzem. Ty dałeś życie swoje za owce. By nas ratować przed wieczną śmiercią, ofiarowałeś się Ojcu. W bólu Twojego Ciała niosłeś nasze grzechy aż na śmiertelne drzewo krzyża, byśmy obumarłszy dla grzechu żyli sprawiedliwie. Przez Twoje rany zostaliśmy uleczeni. Byliśmy jak owce zagubione, ale wróciliśmy do pasterza naszych dusz (1 P 2,24).

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w sakramencie Twojej miłości.

Jako Dobry Pasterz pragniesz być blisko swoich owiec. Przed Twoim wstąpieniem do nieba świętemu Piotrowi zleciłeś troskę nad całą owczarnią. Twojej owczarni, Kościołowi, złożyłeś obietnicę, że będziesz z nią aż do skończenia świata.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w sakramencie Twojej miłości.

Darowałeś nam swój sakrament, by samemu, odczuwalnie blisko, być przy nas. Eucharystia jest sakramentem Twojej miłości. Umiłowałeś nas miłością, która nie zna granic.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w sakramencie Twojej miłości.

Dobry pasterz prowadzi swoje owce na dobre pastwiska. Ty czynisz nieopisanie więcej: swoje własne Ciało i swoją Krew dajesz nam jako pokarm, byśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Ty znasz swoje owce i one Cię znają.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w sakramencie Twojej miłości.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, że nas w niezasłużonej łasce do swej owczarni powołałeś. Zachowaj nas przed zakusami nieprzyjaciół, przed szatanem, który jak lew ryczący krąży, patrząc kogo by pożreć. Przede wszystkim daj nam słyszeć Twój głos, byśmy nie zbłądzili, lecz znaleźli życie w Tobie..
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
O niewysłowione szczęście zajaśniało.
Nie opuszczaj nas.
Pobłogosław Jezu drogi.