On dał życie swoje za nas

Poniższą modlitwę można wykorzystać jako przygotowanie przed uczestnictwem w Eucharystii w Niedzielę Dobrego Pasterza.


Adoracja na Niedzielę Dobrego Pasterza

Panie, Jezu Chryste,
Ty jesteś Dobrym Pasterzem.
Ty dałeś życie swoje za owce.
By nas ratować przed wieczną śmiercią, ofiarowałeś się Ojcu.

Ty sam, w swoim ciele niosłeś nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Przez Krew Twoich ran zostaliśmy uleczeni. Błądziliśmy jak owce bez pasterza, ale wróciliśmy do Pasterza naszych dusz (por. 1 P 2,24).

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Jako Dobry Pasterz pragniesz być blisko swoich owiec. Przed Twoim wstąpieniem do nieba świętemu Piotrowi zleciłeś troskę nad całą owczarnią. Twojej owczarni, Kościołowi, złożyłeś obietnicę, że będziesz z nią aż do skończenia świata.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie Jezu, z miłości zostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie, by dać nam odczuć swoją bliskość. Dlatego Eucharystia jest Sakramentem Twojej miłości. Bo Tyś do końca nas umiłował.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Dobry pasterz prowadzi owce na obfite pastwiska. Panie Jezu, Ty czynisz nieporównywalnie więcej: swoje Ciało i swoją Krew dajesz nam jako pokarm, byśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Ty znasz swoje owce i one Cię znają.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, Dobry Pasterzu, że nas w niezasłużonej łasce do swej owczarni powołałeś. Zachowaj nas od podstępnych zamysłów serc wielu (por. Łk 2,35), odpędź szatana, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1 P 5,8). Prosimy Cię, daj nam słyszeć Twój głos, byśmy nie zbłądzili, lecz mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10).

Tajemnica światła: Ustanowienie Eucharystii.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Pieśni:
Panie, dobry jak chleb.
Już gościsz, Jezu, w sercu mym.
O Panie, Tyś moim Pasterzem.

Oprac. MARYJNI.PL