O Maryjo świeć

1. Do Twej dążym kaplicy,

Co z brzegu czeka nas,

Wśród wichru, nawałnicy,

W pochmurny, słotny czas,

Byśmy tam wciąż dążyli

I nigdy nie zbłądzili:

Ref.: Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

2. Jak cudnie w zmierzchu cieni,

Twój obraz sercu lśni!

Wód kryształ się rumieni,

Na nim Twój promień drży.

O Jutrznio powstająca,

O Gwiazdo z chmur świecąca.