Nowenny maryjne

27.01.2009

Nowenna do Niepokalanej

0 komentarzy · 23612 czytań · Drukuj

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

DZIEŃ PIERWSZY (29 XI)


"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5, 3).

Jeśli dobrze przyjrzymy się wydarzeniom z życia Maryi zarejestrowanym przez Ewangelistów na kartach Pisma Świętego, odkryjemy, że owa Dziewczyna z Nazaretu już od samego początku wprowadzała w życie zasady powiedziane dużo później przez Jezusa. A więc nie powinno nikogo dziwić, że została nazwana "pierwszą chrześcijanką", nie tylko dlatego, że w słowo powiedziane Jej przez Pana, lecz przede wszystkim dlatego, że przyjęła i praktykowała naukę Jezusa, zanim została ona ogłoszona światu.

"Ubogi w duchu" to człowiek nieskończenie biedny pod względem materialnym. Jest to osoba, która umie właściwie wybierać między Bogiem a rzeczami tego świata. Taki człowiek wie, że wszystko pochodzi od Pana i dlatego zawsze przyjmuje postawę biblijnego Hioba, który zdaje sobie sprawę, że jak Bóg dał, tak samo zawsze ma prawo odebrać. Tylko osoba wolna od przywiązania do rzeczy może pokornie zwrócić swój wzrok w stronę Pana. Bóg "wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy..." (Łk 1, 48) śpiewa Maryja w Magnificat. Wejrzał na służebnicę ubogą w duchu, ponieważ tylko Ona w sposób wolny mogła odpowiedzieć na Jego wolę, będąc wolna od tego wszystkiego, co czyni człowieka niewolnikiem przedmiotów, tytułów i zasług. Podczas gdy apostołowie dyskutowali między sobą, który z nich jest największy, Ona już dawno wiedziała, że ostatni będą pierwszymi. "Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Niebo, było najwłaściwszą zapłatą za pokorę i ubóstwo Maryi.

Dalej: Dzień drugi (30 XI).

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nowenny maryjne

 • Do Maryi rozwiązującej węzły
  Nowenna ta polega na powierzeniu Maryi "węzłów" - problemów naszego życia, które nie pozwalają nam żyć w pełni wiarą, niszczą naszą wewnętrzną radość i ufną relację do Boga Ojca. Modlitwa ta pobudza do ufności, że Maryja potrafi i chce rozwiązać zasupłane więzy naszego życia.
 • Nowenna do Maryi Wspomożycielki
  Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.
 • Nowenna do Matki Bożej od Cudown...
  Nowenna o uproszenie łask za wstawiennictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika.
 • Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej
  Nowenna do prywatnego odmawiania.
 • Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej
  Nowenna przed uroczystością NMP z Góry Karmel (7-15 VII). Rozważania.
 • Nowenna do Matki Bożej z Gwadelupe
  Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  O Serce Niepokalane - czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą; - zapal me serca żarem Serca Twego; - uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  Polega ona na odprawieniu 9 pierwszych sobót miesiąca dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi jako wynagrodzenie za zniewagi, jakich doświadcza Jej Serce. Według objawień s. Marii Natalii w latach 1936-1943 sam Jezus pragnie uczczenia swojej Niepokalanej Matki.
 • Nowenna do Niepokalanej Wszechpo...
  Nowenna zaczerpnięta z książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki łask, Niepokalanów 1947.Na nowennę składają się: prośba do Ducha Świętego, modlitwa wstępna, modlitwy świętych, którzy odznaczali się szczególną czcią i umiłowaniem Niepokalanej, dlatego są Jej bardzo miłe, a dla nas skuteczne. Po modlitwie na dany dzień odmawia się 3 razy Zdrowaś Maryjo... i 3 razy Przez Twoje święte... i śpiewa się hymn Całaś piękna. Następnie rozważa się wskazania praktyczne do rewizji własnej duszy oraz sprawdzenia, jakie jest nasze nabożeństwo do Maryi.Nowenna ma nam posłużyć nie tylko jako przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Można ją odmawiać również w innym czasie dla uproszenia potrzebnych łask. Przy odprawianiu nowenny można używać dowolnych modlitw. Wskazane jest, aby nowennę rozpocząć szczerą spowiedzią i Komunią św.
 • Nowenna ku czci Niepokalanej
  Nowenna opracowana na podstawie książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wydawnictwa: Rycerz Niepokalanej w Grodnie, w 1926 r. pod redakcją o. Alfonsa Kolbe (rodzonego brata św. Maksymiliana). Stanowi przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • Nowenna Pompejańska
  Nowenna Pompejańska jest usilnym, długotrwałym błaganiem, zwróconym do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Objawiona przez Maryję w 1884 r. uzdrowionej Furtunatinie Agrelli.
 • Przed Uroczystością Zwiastowania
  Teksty do medytacji zaczerpnięte zostały z książki Ave Maria papieża Franciszka. Po każdej medytacji można odmówić 3 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.