Modlitwy o zdrowie (do NMP Bonifraterskiej)

Modlitwy o zdrowie


Przybądź na ratunek ciężko choremu

Wielka Matko Boga, Lekarko wszelkiej niemocy

O, wielka Matko Boga,
Ty, co jesteś uzdrowieniem chorych i Lekarką wszelkiej niemocy,
przybądź na ratunek słudze ciężką chorobą złożonemu,
za którym gorące prośby do Twego serca zanosimy.

O, Pocieszycielko strapionych,
ześlij promień nadziei rodzinie zatroskanej,
choremu zaś daj upragnioną łaskę zdrowia,
o ile to wyjdzie ku pożytkowi jego duszy.

O, Wspomożenie wiernych,
podźwignij rychło z łoża boleści
tę ofiarę nawiedzenia Pańskiego,
jeśli taka jest wola Boża,
a wdzięcznym sercem opowiadać będziemy
o cudach Twej dobroci
i wielbić będziemy Imię Twoje.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa o zdrowie - adonai.pl
  • Modlitewnik. Modlitwy za chorych. Modlitwa o zdrowie do Maryi - spm.org.pl