Różne teksty maryjne

12.07.2020

Modlitwy Maryjne

0 komentarzy · 428 czytań · Drukuj

Chrześcijanie od początku czcili Maryję jako Matkę Boga i modlili się do Niej tak w liturgii, jak i podczas nabożeństw prywatnych.

Modlimy się  jak do Matki

Pismo Święte mówi nam, że Maryja była obecna wraz z uczniami przy narodzinach Kościoła, kiedy Duch Święty zstąpił na nich w Wieczerniku (por. Dz 1,14). Z tego powodu Kościół zawsze przeznaczał Maryi miejsce w liturgii, która jest publiczną modlitwą Mistycznego Ciała Chrystusa.

Kościół modli się do Boga z Maryją. Kościół modli się do Boga oddając cześć Maryi, a wreszcie Kościół modli się do Maryi.

Jest rzeczą szczególnej wagi, aby pamiętać, że w żadnej z tych form, modlitwa do Maryi nie jest postrzegana przez Kościół jako cel sam w sobie. Pozostaje rzeczą właściwą oddawanie należnej czci samemu Bogu.

Innymi słowy, pośrednictwo Maryi nie jest dodatkowe w odniesieniu do pośrednictwa Chrystusowego, ponieważ Maryja i Chrystus są zjednoczeni w tajemnicy Jego Mistycznego Ciała. Modlącym się do Niej, spieszy Ona z matczynym wsparciem swej osobistej modlitwy, która łączy się z największą modlitwą Chrystusa - jedynego Pośrednika.

Taki nacisk Kościoła na uciekanie się do Maryi przez wszystkich wiernych, może wynikać z faktu, że główne modlitwy Maryjne są najczęściej nieznanego pochodzenia. Rozkwitają one spontanicznie niczym przeróżne kwiaty o każdej porze roku, świadcząc o pobożności wszystkich wieków chrześcijaństwa.

Wielki doktor Kościoła, św. Bernard z Clairvaux, we właściwy sobie sposób ukazał rolę modlitwy do Maryi w życiu chrześcijan: "W niebezpieczeństwie, nieszczęściu czy wątpliwości, myśl o Maryi i wzywaj Jej. Niech imię Maryi nigdy nie będzie z dala ust twoich i serca. Aby kosztować owocu Jej modlitw, nie zapominaj przykładu Jej życia. Podążając za Maryją, nigdy nie zgubisz swej drogi. Modląc się do Niej, nigdy nie wpadniesz w rozpacz. Kontemplując Maryję, nigdy nie zbłądzisz. Wspierany przez Maryję, nigdy nie upadniesz. Pod Jej opieką, nigdy nie ogarnie cię lęk. Pod Jej przewodnictwem, nigdy się nie znużysz. A z Jej pomocą, osiągniesz swój niebieski cel".

Teologiczne podstawy modlitwy Maryjnej zostały ustalone przez papieża Pawła VI w  jego adhortacji apostolskiej z 1974 roku "Marialis cultus", w której czytamy: Kult Maryjny jest głęboko zakorzeniony w objawionym Słowie Bożym i mocno wspiera się na prawdach nauki katolickiej, jakimi są: szczególna godność Maryi, która jest "Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córką Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego; dzięki zaś temu darowi szczególnej łaski góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi" (nr 56).

Matka nie przesłania Syna

Nie bójmy się więc, że czcząc Maryję pominiemy Jej Syna i sprawimy Mu przykrość. Bądźmy pewni, że kiedy Maryja jest czczona, Jej Syn cieszy się należytym uznaniem, jest miłowany i wielbiony, a Jego przykazania zachowywane. Czcić Maryję we właściwy sposób znaczy uznawać Jej Syna, ponieważ jest Ona Matką Boga. Miłować Ją to miłować Jezusa, bo Ona jest zawsze Matką Jezusa. Modlić się do Maryi to znaczy nie zastępować Nią Chrystusa, lecz wielbić Jej Syna, który pragnie, byśmy ufali Jego świętym, a szczególnie Jego Matce. Naśladować "Pannę wierną" znaczy zachowywać przykazania Jej Syna.

Potrzebujemy Matki Bożej - mówił przed laty Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. - Przecież nawet Bóg Jej potrzebował! Szukamy u Niej ratunku i pomocy. Ona najpierw samemu Bogu była pomocą. Potrzebna była Bogu Maryja, Jej fiat, Jej zgoda i Jej niepokalane ciało dla wypełnienia Jego odwiecznych zamiarów i naprawienia dzieła popsutego przez grzech.

Ludziom nie łatwo zrozumieć Maryję - mówiła Chiara Lubich - chociaż Ją kochają. W sercu oddalonym od Boga łatwiej znaleźć nabożeństwo do Maryi, niż do Jezusa. Jest powszechnie kochana. Bierze się to stąd, że Maryja jest Matką. Matki na ogół nie są "rozumiane", zwłaszcza przez małe dzieci, są za to kochane. Zdarza się, i to bardzo często, że nawet osiemdziesięcioletni starzec umiera z tym ostatnim słowem na ustach: "Mamo!".

Matkę pojmuje się bardziej intuicją serca niż dociekaniem umysłu; matka - to bardziej poezja niż filozofia, bo jest tak bardzo prawdziwa, głęboka i bliska ludzkiemu sercu.

Matka nie przestaje kochać dziecka, nawet kiedy jest złe, nie przestaje go oczekiwać, kiedy jest daleko, i nie pragnie niczego innego, jak tylko je zobaczyć, przebaczyć mu, ponownie je objąć; bo miłość matki cała tchnie miłosierdziem. Miłość matki przezwycięża jakąkolwiek bolesną sytuację lub przykrą okoliczność, w jakiej może znaleźć się dziecko.

Nigdy nie zabraknie tej miłości, nawet gdyby jej dziecko ogarnęła zawierucha moralna, ideologiczna czy jeszcze inna.

Jeśli matka widzi swe dziecko w niebezpieczeństwie, bez wahania podejmuje każde ryzyko. Miłość matki bowiem z natury mocniejsza jest od śmierci.

Maryja, ponieważ jest Matką Bożą, jest najbardziej ze wszystkich stworzeń podobna do Boga i najbardziej nam Go ukazuje. Musimy ożywić wiarę w miłość Maryi do nas, musimy wierzyć, że kocha nas w taki właśnie sposób. A także naśladować Ją.

Każdy z nas ma swoją drogę do Maryi. Może ta ścieżka jest mocno wydeptana, a może zaczęła już zarastać poprzez różne prądy myślowe czy grzeszne życie.

Kim dla mnie jest Maryja? Jakie jest moje codzienne nabożeństwo do Maryi? Oto pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. A może bywa i tak jak to przed laty pisał śp. ks. Jan Twardowski: "Wydaje mi się, że z naszym osobistym narodowym nabożeństwem do Matki Bożej Królowej jest trochę tak: najmłodszym wierzącym Matka Boska jest bardzo bliska i - jak trwoga, to nie do Boga, ale do Matki Bożej. Z biegiem lat ci, którzy zaczynają dojrzewać, łykać teologię książka po książce, dysputować, mówią o Matce Bożej inaczej, z rezerwą. Jakby chcieli Jej zdjąć koronę i założyć czapkę niewidkę. Potem, po latach, ci, którzy już dojrzeli, najedli się teologii, powracają do bezpośredniej modlitwy do Matki Bożej. Chociaż już wszystko zobaczyli i stawiają Jezusa na pierwszym miejscu, w Matce Najświętszej widzą karetkę pogotowia ratunkowego.".

Nawet człowiek przegrany życiowo w szkole Serca Maryi znajdzie program odrodzenia. Dlatego trzeba nam na nowo wracać do Maryi, odać się Jej i pozwolić się Jej prowadzić.

M. Adaszkiewicz OFMConv, "Posłaniec św. Antoniego z Padwy", 5-6/2013 s. 18-19.

 

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.