Modlitwa za rodzinę (wezwania maryjne)

Wezwania za ojców, matki i dzieci

Pozdrawiając Maryję, prosimy Ją za wszystkie rodziny polskie.

Matko Boża, Matko Najświętsza,
Królowo świata i Polski Królowo,
niepokalana, najdoskonalsza z ludzi.
Jako Matka Jezusa Chrystusa jesteś najbliższą Bogu osobą.
Jesteś naszą Współodkupicielką,
bo razem z Synem najściślej współpracowałaś,
także przez cierpienie, dla naszego zbawienia.
Uznajemy Twoją niezwykłą godność
i Twoją wyjątkową rolę Matki i Pośredniczki łask,
Przewodniczki w wierze, nadziei i miłości
dla całego Kościoła i każdego z nas.
Czcimy Cię jako wybraną przez Boga
Matkę Zbawiciela i Królową nieba i ziemi

Królowo i Matko nasza,
prosimy Cię, wyproś łaskę ojcom,
aby byli wierni podjętym obowiązkom.

Matko Jezusa,
polecamy Ci matki,
aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa.

Matko najmilsza,
polecamy Ci dzieci,
aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca.

Matko pięknej miłości,
prosimy Cię o czyste narzeczeństwo
dla naszej młodzieży.

Pocieszycielko strapionych,
polecamy Ci zrozpaczonych,
aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności i ucieczki od życia.

Matko Miłosierdzia,
naucz nas przebaczać sobie wzajemnie
wszystkie krzywdy i urazy.

Dziewico Wspomożycielko,
przyjdź z pomocą każdemu,
kto najbardziej potrzebuje Twojej opieki.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.