Fatima (Obdarz świat nadzieją i pokojem)

Obdarz świat nadzieją i pokojem

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej


Matko Boża, Niepokalana Pani Fatimska, stajemy dziś przed Tobą pełni ufności. Ty widzisz naszą bezsilność wobec ogromnego naporu zła, które w sercach ludzi zabija godność dziecka Bożego. Wierzymy, że chcesz nam pomóc i czynisz to nieustannie. Objawiasz się ludziom i umacniasz naszą wiarę, byśmy posłuszni Chrystusowi nawracali się z grzechów, czynili pokutę i przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu. Podobnie jak kiedyś dzieci w Fatimie, dzisiaj nas prosisz o modlitwę różańcową i pokutę, abyśmy odwracali serca od zwodniczych planów szatana, a całkowicie przylgnęli do Twego serca.

Ucieczko grzeszników, przyjmij naszą skruchę i konkretne postanowienie trwania przy Bogu. Ofiarujemy Ci modlitwy, radości i cierpienia nasze, aby pod Twoim przewodnictwem, z płonącym ogniem wiary wyjść na spotkanie przychodzącego Zbawiciela.

O Matko Miłosierdzia, spójrz na rzesze ludzi, którzy serca splątali w niewoli grzechu, przedkładając dobra ziemskie nad szczęście nieba. Ty słyszysz płacz grzeszników, którzy pogrążeni w otchłani piekła, nie mogą innych przestrzec przed nieprawością szatana. Dziewico Można, Ty w ich imieniu przychodź do nas, grzeszników i nie ustawaj w błaganiach o nawrócenie.

Przyrzekamy wspierać Twoje zatroskanie, ofiarując Bogu nasze dobre postanowienie wypełniania w życiu Twoich wezwań. Dodaj nam sił i mocy ducha, abyśmy zjednoczeni z całym Kościołem i wsparci wstawiennictwem naszych świętych Patronów, byli zawsze wierni podjętym zobowiązaniom. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matko Boża Fatimska Obdarz świat nadzieją i pokojem - kolbe.diecezja.gda.pl.pl
  • Nowenna Dd Matki Bożej Fatimskiej w środę - wegorzewo-sds.parafia.info.pl