Rycerz Maryi
Ania Autor: Ania
Data: 11.01.2023

Rycerz Maryi

Rycerz Maryi, zdobywca świata, tylko wówczas będzie mógł zwycięsko przejść przez wzburzone morze przeszkód, przeciwności i niebezpieczeństw, jeśli będą mu świeciły gwiazdy nad głową - nade wszystko zaś trzy Gwiazdy - Wiara, Nadzieja i Miłość.

Rycerzowi Maryi przyświecać musi Gwiazda Wiary. Chcąc walczyć z całym światem współczesnym - sam jeden może przeciw setkom - musi być do głębi przekonany o słuszności swej sprawy. Musi wiedzieć, że ma rację, jedyną i bezsprzeczną rację, musi stać niezachwianie jak opoka w morzu!

Rycerzowi Maryi przyświecać musi Gwiazda Nadziei. Gwiazdy tej nikt nie może mu zabrać; zaświecił mu ją na niebie wszechmocny, wieczny, nieskończenie dobry Bóg. Gwiazda ta zwiastuje mu pewne zwycięstwo.

Rycerzowi Maryi musi wreszcie przyświecać Gwiazda Miłości. Gwiazda ta wieści mu, że Bóg jest Ojcem, największym dobroczyńcą, najwyższym dobrem, Miłością.

W ten sposób wszystko może osiągnąć i zwyciężyć, choćby sprzysiągł się przeciwko niemu świat i szatan, choćby po tysiąc razy był sam przeciw wszystkim. Zdobywca świata z tymi niezmiennymi trzema Gwiazdami nad głową, niezwalczony jest i musi zwyciężyć!

Fragment książki ks. prał. Roberta Mädera (1875-1945) pod tytułem Maryja zwycięży! (1935 r.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Captcha image